Спеціальність: Підприємництво та торгівля
Семестр: 3
Предмет: Податкова система

Фото
Викладач:
Правдюк Марина Володимирівна
Список методичної літератури 0

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
25045 Податкова система: методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів денної та заочної форми навчання факультету економіки та підприємництва першого (бакалаврського) освітньог Фостолович В.А. 39
25046 Податкова система: Програма дисципліни для підготовки студентів денної та заочної форми навчання факультету економіки та підприємництва першого (бакалаврського) освітнього рівня, галузі знань 0 Фостолович В.А. 20
26925 Податкова система: методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання факультету економіки та підприємництва першого (бакалаврського) освітнього рівня, гал Фостолович В.А. 41
72210 ПодС презентація тема 1 Правдюк Марина Володимирівна 270
72212 ПодС презентація тема 2 Правдюк Марина Володимирівна 214
72213 ПодС презентація тема 3 Правдюк Марина Володимирівна 190
72214 ПодС презентація тема 4 Правдюк Марина Володимирівна 151
72215 ПодС презентація тема 5 Правдюк Марина Володимирівна 142
72216 ПодС презентація тема 6 Правдюк Марина Володимирівна 147
72217 ПодС презентація тема 7 Правдюк Марина Володимирівна 107
72218 ПодС презентація тема 8 Правдюк Марина Володимирівна 101
72219 ПодС презентація тема 9 Правдюк Марина Володимирівна 121
72284 ПодС Конспект практичних Правдюк Марина Володимирівна 71
75511 Силабус ПодС ПТБД 2022-2023 н.р. Правдюк Марина Володимирівна 5
75525 Конспект лекцій ПодС Правдюк Марина Володимирівна 234
75526 Питання до іспиту ПодС Правдюк Марина Володимирівна 25
75527 Рекомендована література ПодС Правдюк Марина Володимирівна 5
83373 Робоча програма ПодС ПТБД 2022-2023 н.р. Правдюк Марина Володимирівна 5
93050 Силабус ПС ПТБД 2023-2024 н.р. Правдюк Марина Володимирівна 0
98230 Робоча програма Податкова система (ПТБД) 2023 Правдюк М.В. 0

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1Податкова система 2021.2417/81

Література в бібліотеці університету (34 найменувань)

Докладно