Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Семестр: 10
Предмет: Страховий менеджмент

Фото
Викладач:
Алескерова Юлія Володимирівна
Список методичної літератури 0

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
22261 Страховий менеджмент Алескерова Ю. В., Салькова І. Ю., Федоришина Л. І. 70
25352 Insurance management: a textbook = Страховий менеджмент Aleskerova Yu., Salkova I., Fedoryshyna L., Todosiichuk V. 987
35103 Страховий менеджмент. Програма навчальної дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня освіти освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» зі спеціально Алескерова Ю.В., Федоришина Л.І. 6
35104 Страховий менеджмент. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня освіти освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страх Алескерова Ю.В., Федоришина Л.І. 2
35109 Страховий менеджмент. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня освіти освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та стра Алескерова Ю.В., Федоришина Л.І. 7
32151 Конспек лекцій страховий менеджмент Алескерова Ю.В. 58
32152 Питання до іспиту З дисципліни «Страховий менеджмент» Алескерова Ю.В. 4
35350 ЛЕКЦІЯ 1 ск Алескерова Ю.В. 33
35351 ЛЕКЦІЯ 2 сК Алескерова Ю.В. 8
35352 ЛЕКЦІЯ 3 ск Алескерова Ю.В. 5
35353 ЛЕКЦІЯ4 ск Алескерова Ю.В. 8
35354 лЕКЦІЯ5 СК Алескерова Ю.В. 11
35355 ЛЕКЦІЯ6 ск Алескерова Ю.В. 14
35356 ДЕКЦІЯ7 ск Алескерова Ю.В. 16
35357 ЛЕКЦІЯ 8 СК Алескерова Ю.В. 12
39110 список питань до іспиту страховий менеджмент Алескерова Ю.В. 1
65146 СМ лекція1 Алескерова Ю.В. 10
65147 СМ лекція2 Алескерова Ю.В. 3
65148 СМ лекція3 Алескерова Ю.В. 2
65149 СМ лекція5 Алескерова Ю.В. 2
65150 СМ лекція6 Алескерова Ю.В. 3
65151 СМ лекція7 Алескерова Ю.В. 5
65152 практичні задачі Алескерова Ю.В. 2
69002 СМ8 Алескерова Ю.В. 5
69003 СМ9 Алескерова Ю.В. 2
69004 СМ10 Алескерова Ю.В. 3
69005 СМ12 Алескерова Ю.В. 1
69006 СМ11 Алескерова Ю.В. 1
69007 СМ 4 Алескерова Ю.В. 4
90116 ЛК 13 СМ2023 АЛЕСКЕРОВА Ю.В. 1
90117 ТЕМА 14 СМ 2023 АЛЕСКЕРОВА Ю.В. 2
90746 Topic 1 7
90747 Topic 2 3
90748 Topic 3 1
90749 Topic 4 2
90750 Topic 5 1
90751 Topic 6 2
90752 Topic 7 3
90753 Topic 8 4
90754 Topic 9 1
90755 Topic 10 1
90756 Topic 11 1
90757 Topic 12 1
90760 Pr 1 1
90761 Pr2 0
90762 Pr 3 0
90763 Pr 4 0
90764 Pr 5 0
90765 Pr 6 0
90766 Pr 7 0
90767 Pr 8 0
90768 Pr 9 0
90769 Pr 10 0
90770 Pr 11 0
90772 Pr 12 0
90780 Materials for practical classes in English 0
97078 Перелік індивідуальних завдань СМ Алескерова Ю.В. 0
98982 СТРАХОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ РОБОЧА ПРОГРАМА 23 АЛЕСКЕРОВА Ю,В. 1
98985 СИЛАБУС СМ 23 НОВИЙ АЛЕСКЕРОВА Ю.В. 3

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1СТРАХОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ. ФБС.0/0
2Страховий менеджмент. ФБС магістри Атестація . 2.0/0

Література в бібліотеці університету (2 найменувань)

Докладно