Спеціальність: Садівництво та виноградарство (заочн.)
Семестр: 5
Предмет: Землеробство

Фото
Викладач:
Пелех Людмила Вікторівна
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
67181 Конспект лекцій з землеробства, 2022 Пелех Л.В. 157
52294 Навчальна програма дисципліни «Землеробство» для студентів денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності Заболотний Г.М., Пелех Л.В. 3
83883 землеробство заочно пз1 Пелех Л.В. 2
83884 землеробство заочно пз2 Пелех Л.В. 2
83885 землеробство заочно пз3 Пелех Л.В. 0
83886 землеробство заочно пз4 Пелех Л.В. 1
83887 землеробство заочно пз5 Пелех Л.В. 1
83888 землеробство заочно пз6 Пелех Л.В. 1
72762 лкз1 Пелех Л.В. 5
72763 лкз2 Пелех Л.В. 3
72764 лкз3 Пелех Л.В. 6
72765 лкз4 Пелех Л.В. 4
72766 лкз5 Пелех Л.В. 3
72767 лкз6 Пелех Л.В. 5
92225 Робоча програма навчальної дисципліни «Землеробство». Рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальність 203 «Садівництво, плодівниц Заболотний Г.М., Пелех Л.В. 1
92396 Силабус навчальної дисципліни "Землеробство", спеціальність 203 Садівництво, плодівництво та виноградарство, 2023 Заболотний Г.М., Пелех Л.В. 1
82414 Землеробство. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 20 «Аграрні нау Заболотний Г.М., Дідур І.М., Пелех Л.В. 18

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1Агрохімія. Зріз знань 2012. 0/0
2Агрономія. Фактори життя рослин і закони землеробства. 110/1
3Агрономія. Бур`яни . 20/0
4Агрономія. Наукові основи сівозмін.0/0
5Агрономія. Обробіток грунту.0/0
6Агрономія. Системи землеробства.81/8
7іспит землеробство2019.0/0

Література в бібліотеці університету (65 найменувань)

Докладно