Спеціальність: Публічне управління та адміністрування
Семестр: 7
Предмет: Адміністративний менеджмент

Фото
Викладач:
Пронько Людмила Миколаївна
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
37708 Робоча програма з дисципліни Адміністративний менеджмент» складена на основі тимчасової програми «Адміністративний менеджмент» для підготовки cтудентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бак Пронько Л.М. 26
37711 список літератури АМ Пронько Л.М. 9
37713 Практичні заняття АМ Пронько Л.М. 24
44392 АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з організації самостійної роботи фахівців І (бакалаврського) освітнього рівня із спеціальності 073 «Менеджмент» та 281 «Публічне упр Л.М.Пронько, C.В. Березюк, Т.В. Колесник, О.Ю. Самборська. 28
47161 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для підготовки та написання курсових робіт з дисципліни « Адміністративний менеджмент» для студентів із спеціальності 073 «Менеджмент» та 281 «Публічне управлінн Пронько Л.М., Колесник Т.В., Самборська О.Ю. 29
69013 лекції АМ 2021-2022 н.р Пронько Л.М. 63
69014 Презентація АМ Л1 Пронько Л.М. 164
69015 Презентація АМ Л2 Пронько Л.М. 100
69016 Презентація АМ Л3 Пронько Л.М. 92
69017 Презентація АМ Л4 Пронько Л.М. 91
69018 Презентація АМ Л5 Пронько Л.М. 103
69019 Презентація АМ Л6 Пронько Л.М. 119
69020 Презентація АМ Л7 Пронько Л.М. 128
69021 Презентація АМ Л8 Пронько Л.М. 110
69022 Презентація АМ Л9 Пронько Л.М. 109
69023 Презентація АМ Л10 Пронько Л.М. 112
69024 Презентація АМ Л13 79
69025 Презентація АМ Л14 Пронько Л.М. 74
69026 Презентацція АМ Л15 Пронько Л.М. 4
69027 Презентацція АМ Л15 Пронько Л.М. 49
69381 Робоча програма АМ, 2021-2022 Пронько Л.М. 17
82938 СИЛАБУС «АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» ПУА Пронько Л.М. 7
83534 Адміністративний менеджмент. Методичні вказівки для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальностей – 073 Менеджмент, 281 Публічне управління та а Пронько Л.М. 8
83538 Робоча програма з дисципліни «Адміністративний менеджмент». Рівень вищої освіти перший (бакалаврський), 28 Публічне управління та адміністрування, спеціальність 281 Публічне управління та Пронько Л.М. 4

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1Адміністративний менеджмент.978/33

Література в бібліотеці університету (2 найменувань)

Докладно