Спеціальність: 201 Агрономія (заочн.)
Семестр: 1
Предмет: Екологізація агрономічної діяльності

Фото
Викладач:
Разанов Сергій Федорович
Список методичної літератури 0

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
10754 Екологізація агрономічної діяльності. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем зі спеціальності 201 агрономія Разанов С.Ф., Дідур І.М., Поліщук І.С., Ткачук О.П., Гуцол Г.В. 63
10755 Екологізація агрономічної діяльності. Методичні вказівки для практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем зі спеціальності 201 агрономія Разанов С.Ф., Дідур І.М., Поліщук І.С., Ткачук О.П., Гуцол Г.В. 70
10757 Екологізація агрономічної діяльності Методичні вказівки для самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем зі спеціальності 201 агрономія Разанов С.Ф., Дідур І.М., Поліщук І.С., Ткачук О.П., Гуцол Г.В. 72
53431 Конспект лекцій Екологізація агрономічної діяльності Разанов С.Ф. 283
54182 Силабус "Екологізація аграрної діяльності" Разанов С.Ф. 10
57164 Робоча програма з дисципліни "Екологізація агрономічної діяльності" (201 - агрономія) Разанов С.Ф. 24
56029 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ З ДИСЦИПЛІНИ «Екологізація агрономічної діяльності» Разанов С.Ф. 15
54757 Екологізація агрономічної діяльності. Методичні вказівки до виконання практичних робіт аспірантами заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 Разанов С.Ф. 25
54759 Екологізація агрономічної діяльності. Методичні вказівки для організації самостійної роботи аспірантами заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності Разанов С.Ф. 17
54760 Екологізація агрономічної діяльності. Програма навчальної дисципліни для аспірантів денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агро Разанов С.Ф. 20

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1Екологізація агрономічної діяльності. 201 Агрономія. Аспіранти 2020.0/0