Спеціальність: Садово-паркове господарство (заочн.)
Семестр: 6
Предмет: Луківництво і газони

Фото
Викладач:
Циганська Олена Іванівна
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
38744 Луківництво і газони. Конспект лекцій. Циганська О.І. 116
14379 Луківництво і газони: Методичні рекомендації щодо виконання і оформлення курсових робіт для студентів 3 - го курсу агрономічного факультету д енної та заочної форм навчання галузі знань 09 Прокопчук В.М., Циганська О.І., Циганський В.І. 146
14699 Луківництво і газони. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузі знань: 0901 «Сільське господа Прокопчук В. М., Циганська О. І. 32
23135 Газони: технологічні особливості створення та експлуатації І.М. Дідур, В.М. Прокопчук, О.І. Циганська, В.І. Циганський 110
76553 Робоча програма навчальної дисципліни «Луківництво і газони». Рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальність 206 Садово-паркове го Циганська О.І. 1
31411 Луківництво і газони. Методичні вказівки для виконання практичних робіт здобувачами вищої освіти денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва спеціальності 206 Садово–пар Циганська О.І. 31
77490 Силабус "Луківництво і газони" Циганська О.І. 8
79965 ПЗ 1. ЛіГ Циганська О.І. 15
79966 ПЗ 2. ЛіГ Циганська О.І. 8
79967 ПЗ 3. ЛіГ Циганська О.І. 6
79968 ПЗ 4. ЛіГ Циганська О.І. 8
79969 ПЗ 5. ЛіГ Циганська О.І. 18
79970 ПЗ 6. ЛіГ Циганська О.І. 9
79971 ПЗ 7. ЛіГ Циганська О.І. 12
79972 ПЗ 8. ЛіГ Циганська О.І. 20
79973 ПЗ 9. ЛіГ Циганська О.І. 21
79974 ПЗ 10. ЛіГ Циганська О.І. 24
79975 ПЗ 11. ЛіГ Циганська О.І. 12
79976 ПЗ 12. ЛіГ Циганська О.І. 15
79977 ПЗ 13. ЛіГ Циганська О.І. 13
79978 ПЗ 14. ЛіГ Циганська О.І. 11
90698 Робоча навчальна програма "Луківництво і газони" 2023 р. Циганська О.І. 4
90702 Силабус "Луківництво і газони" 2023 р. Циганська О.І. 1
90535 Лекція № 1. ML Циганська О.І. 4
90536 Лекція № 2. ML Циганська О.І. 4
90537 Лекція № 3. ML Циганська О.І. 17
90538 Лекція № 4-5. ML Циганська О.І. 8
90539 Лекція № 6. ML Циганська О.І. 13
90540 Лекція № 7. ML Циганська О.І. 3
90541 Лекція № 8. ML Циганська О.І. 4
90542 Лекція № 9. ML Циганська О.І. 5
90543 Лекція № 10. ML Циганська О.І. 4
90544 Лекція № 11. ML Циганська О.І. 3
90545 Лекція № 12. ML Циганська О.І. 2
90546 Лекція № 13. ML Циганська О.І. 0
90547 Лекція № 14. ML Циганська О.І. 0
90548 Лекція № 15. ML Циганська О.І. 0
90549 Лекція № 16. ML Циганська О.І. 0
90550 Лекція № 17. ML Циганська О.І. 0
90551 Лекція № 18. ML Циганська О.І. 0
90552 Лекція № 19. ML Циганська О.І. 1
90553 Лекція № 20. ML Циганська О.І. 0
90554 Лекція № 21. ML Циганська О.І. 0
90555 Лекція № 22. ML Циганська О.І. 0

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1Луківництво і газони.1494/50

Література в бібліотеці університету (1 найменувань)

Докладно