Спеціальність: Агрономія (заочн.)
Семестр: 10
Предмет: Стандартизація і управління якістю продукції рослинництва

Фото
Викладач:
Панцирева Ганна Віталіївна
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
25760 Стандартизація та управління якістю продукції рослинництва. Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни для студентів факультет Панцирева Г. В. 206
71863 Лекція 8.Тема: Акредитація. Панцирева Г.В. 39
71864 Лекція 9 Тема: Наукові та теоретичні основи стандартизації Панцирева Г.В. 39
71865 ТЕМА 10: СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ Панцирева Г.В. 62
71867 ТЕМА 11: МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ Панцирева Г.В. 49
71868 ТЕМА 12: УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ Панцирева Г.В. 46
71869 Лекція № 13 ТЕМА : Сутність метрології та її роль у розвитку національної економіки Панцирева Г.В. 46
71870 Лекція 1 Тема: Сутність та зміст стандартизації Панцирева Г.В. 111
71871 Лекція 2. Тема: Міжнародне співробітництво в галузі стандартизації. Панцирева Г.В. 106
71872 Лекція 3 Тема: Сертифікація продукції, основні поняття. Система сертифікації УкрСЕПРО Панцирева Г.В. 112
71873 Лекція 4 Тема: Наукові та теоретичні основи стандартизації Панцирева Г.В. 64
71874 Лекція 5. Тема: Наукові принципи класифікації, маркування та кодування продукції Панцирева Г.В. 47
71875 Лекція 6. Тема: Наукові принципи метрології Панцирева Г.В. 70
71876 Лекція 7. Тема: Система управління якістю. Міжнародні стандарти серії ISO 9000 і ISO 10000 Панцирева Г.В. 85
71877 Конспект лекцій з навчальної дисципліни "Стандартизація і управління якістю продукції рослинництва" Панцирева Г.В. 43
73204 СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «СТАНДАРТИЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА» Ганна Панцирева 5
73953 Робоча програма навчальної дисципліни «Стандартизація і управління якістю продукції рослинництва». Рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань: 20 «Аграрні науки та продовольст Ганна Панцирева 17
79738 Оновлений презентаційний матеріал практичних робіт з навчальної дисципліни стандартизація і управління якістю продукції рослинництва" Панцирева Г.В. 29
79742 Панцирева Г.В. Програма навчальної дисципліни «Стандартизація і управління якістю продукції рослинництва» для здобувачів вищої освіти спеціальності 201 «Агрономія», 2022 р., 15 с. Панцирева Г.В. 5
80837 Панцирева Г.В., Панкова С.О. Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Стандартизація і управління якістю продукції росл Ганна ПАНЦИРЕВА, Сніжана ПАНКОВА 26

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1Стандартизація і управління якістю продукції рослинництва.0/
2СТАНДАРТИЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ.12221/407

Література в бібліотеці університету (3 найменувань)

Докладно