Спеціальність: Садово-паркове господарство (заочн.)
Семестр: 10
Предмет: Дендропроектування

Фото
Викладач:
Циганська Олена Іванівна
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
14709 Дендропроектування. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів денної та заочної форм навчання, освітнього ступеня «Магістр», галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», Прокопчук В. М., Циганська О. І. 42
27196 Дендропроектування. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва спеціальності 206 – «Садово-паркове господарс Циганська О.І. 51
27197 Дендропроектування. Дендропроектування. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентами факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання, галузі знань: 20 «Агр Циганська О.І. 26
46421 Конспект лекцій. "Дендропроектування" Циганська О.І. 68
76519 Лк 3. Дендропректування Циганська О.І. 11
76521 Лк 5. Дендропроектування Циганська О.І. 12
76522 Лк 6. Дендропроектування Циганська О.І. 11
76523 Лк 7. Дендропроектування Циганська О.І. 9
76520 Лк 4. Дендропроектування Циганська О.І. 10
76517 Лк 1. Дендропроектування Циганська О.І. 19
76518 Лк 2. Дендропроектування Циганська О.І. 14
76526 Лк 8. Дендропроектування Циганська О.І. 10
92325 Робоча програма "Дендропроектування" 2023 Циганська О.І. 5
92326 Силабус "Дендропроектування" 2023 Циганська О.І. 0

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1Дендропроектування.0/0

Література в бібліотеці університету (4 найменувань)

Докладно