Спеціальність: Садово-паркове господарство (заочн.)
Семестр: 4
Предмет: Біометрія

Фото
Викладач:
Циганська Олена Іванівна
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
27506 "Біометрія". Конспект лекцій Циганська О.І. 302
29311 Біометрія. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів денної та заочної форм навчання Галузь знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності: 206 «Садово-паркове господарс Циганська О.І. 27
31410 Біометрія. Методичні вказівки для виконання практичних робіт здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 206 Садово–паркове господарство, 205 Лісове го Циганська О.І. 103
31412 Біометрія. Методичні вказівки з організації самостійної роботи здобувачами вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання, галузі знань: 20 Аграрні науки та пр Циганська О.І. 18
76134 Лк 1. Біометрія Циганська О.І. 67
76144 Лк 2. Біометрія Циганська О.І. 62
76145 Лк 3. Біометрія Циганська О.І. 70
76146 Лк 4. Біометрія Циганська О.І. 65
76147 Лк 5. Біометрія Циганська О.І. 56
76148 Лк 6. Біометрія Циганська О.І. 45
76149 Лк 7. Біометрія Циганська О.І. 39
76150 Лк 8. Біометрія Циганська О.І. 20
76152 Лк 9. Біометрія Циганська О.І. 15
76155 Лк 10. Біометрія Циганська О.І. 15
76156 Лк 11. Біометрія Циганська О.І. 11
92312 Робоча програма "Біометрія" СПГ 1
92314 Силабус Біометрія СПГ 2023 Циганська О.І. 0

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1Біометрія.0/0

Література в бібліотеці університету (2 найменувань)

Докладно