Спеціальність: Агроінженерія
Семестр: 2
Предмет: Теоретична механіка

Фото
Викладач:
Кравець Світлана Миколаївна
Список методичної літератури 2

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
21530 Теоретична механіка. Методичні вказівки і завдання для самостійної роботи з дисципліни для студентів денної і заочної форми навчання за напрямком підготовки «Агроінженерія», «Галузеве машинобуд Сивак Р. І. 182

Література в бібліотеці університету (81 найменувань)

Докладно