Спеціальність: Галузеве машинобудування
Семестр: 11
Предмет: Перспективи і напрями сучасного механізованого сільськосподарського виробництва

Фото
Викладач:
Середа Леонід Павлович
Список методичної літератури 0

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
24478 Перспективи і напрямки розвитку сучасного механізованого сільськогосподарського виробництва. Методичні вказівки по виконанню практичних завдань та самостійної роботи Середа Л.П. 39
67521 Конспект лекцій Середа Леонід Павлович 11
85669 Програма навчальної дисципліни Перспективи та напрямки сучасного механізованого сільськогосподарського виробництва. Рівень вищої освіти другий (магістерський), галузь знань 20 Аграрні науки Середа Л.П. 6
86824 ПЗ 1 Середа Л.П. 1
86825 ПЗ 2 Середа Л.П. 1
86826 ПЗ 3 Середа Л.П. 0
86827 ПЗ 4 Середа Л.П. 1
86828 ПЗ 5 1
86829 ПЗ 6 Середа Л.П. 1
86830 ПЗ 7 Середа Л.П. 0
68715 Тести для самоконтролю студентів 2
84631 Робоча програма Перспективи та напрямки сучасного механізованого сільськогосподарського виробництва Середа Л.П. 2
84632 СИЛАБУС Перспективи та напрямки сучасного механізованого сільськогосподарського виробництва Середа Л.П. 3
84633 Презентація 1 Середа Л.П. 4
84634 Презентація 2 Середа Л.П. 1
84635 Презентація 3 Середа Л.П. 1
84636 Презентація 4 Середа Л.П. 1
84637 Презентація 5 Середа Л.П. 1
84638 Презентація 6 Середа Л.П. 1
84639 Презентація 7 Середа Л.П. 1
84640 Презентація 8 Середа Л.П. 2
84641 Презентація 9 Середа Л.П. 1
84642 Презентація 10 Середа Л.П. 1
84643 Презентація 11 Середа Л.П. 1

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1208 «Агроінженерія»133 «Галузеве машинобудування». Перспективи и напрями розвитку сучасного механізованого сільськогосподарського виробництва.142/7

Література в бібліотеці університету (1 найменувань)

Докладно