Спеціальність: Агроінженерія
Семестр: 2
Предмет: Іноземна мова

Фото
Викладач:
Коломієць Тетяна Вікторівна
Список методичної літератури 2

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
20178 Іноземна мова професійного спрямування. Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки і Тимощук Н.М., Довгань Л.І. 46
20809 Іноземна мова. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання з дисципліни для бакалаврів спеціальностей 208 «Агроінженерія», 133 «Галузеве машинобудуванн Матієнко О.С. 46

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1Іноземна мова. Самостійна робота. +Іноземна мова.0/0
2Іноземна мова. Залік. АІ.0/0

Література в бібліотеці університету (5 найменувань)

Докладно