Спеціальність: Галузеве машинобудування
Семестр: 9
Предмет: Проектування машин вібраційної дії

Фото
Викладач:
Купчук Ігор Миколайович
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
75121 Конпект лекцій ПМВД Купчук Ігор Миколайович 33
75128 Практичні роботи з навчальної дисципліни "Проєктування машин вібраційної дії". Купчук Ігор Миколайович 24
75130 Презентаційний матеріал для лекцій з навчальної дисципліни "Проєктування машин вібраційної дії" Купчук Ігор Миколайович 15
75131 Презентаційний матеріал для практичних занятть з навчальної дисципліни "Проєктування машин вібраційної дії" Купчук Ігор Миколайович 14
83547 Робоча програма ПМВД Купчук І.М. 18
92825 Силабус навчальної дисципліни "Проектування машин вібраційної дії". Рівень вищої освіти другий (магістерський), галузь знань 13 "Механічна інженерія", спеціальність 133 "Галузеве машинобуду Купчук Ігор Миколайович 3
93689 Навчальна програма дисципліни "Проектування машин вібраційної дії", Рівень вищої освіти Другий (магістерський), Галузь знань 13 "Механічна інженерія", Спеціальність 133 "Галузеве машинобуду Купчук І. М, Волинець Є. О. 6

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1Галузеве машнобудування. Проектування машин вібраційної дії. Залік.0/0