Спеціальність: Економіка підприємства
Семестр: 3
Предмет: Статистика

Фото
Викладач:
Федоришина Лідія Іванівна
Список методичної літератури 0

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
24180 Статистика. Методичні вказівки до виконання практичної роботи для студентів першого бакалаврського освітнього рівня галузей знань 07 «Управління та адміністрування», 05 «Соціальні та поведінков Козаченко А.Ю., Томашук І.В. 186
41517 РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ З ДИСЦИПЛІНИ СТАТИСТИКА 43
14567 Статистика. Програма навчальної дисципліни для студентів освітнього ступеню «Бакалавр» Галузей знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування» Фурман І.В., Томашук І.В. 164
41518 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «СТАТИСТИКИ» 29
15738 Статистика. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» галузей знань 07 «Управління та адміністрування», 05 «Соціальні та поведінкові на Фурман І.В., Томашук І.В. 69
42654 Структурно-логічна схема з дисципліни "Статистика" 32
42656 Словник термінів з дисципліни "Статистика" 71
42659 Тести з дисципліни "Статистика" 238
54719 Тема 1 МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СТАТИСТИКИ Федоришина Л.І. 314
54720 Тема 2 СТАТИСТИЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ Федоришина Л.І. 331
54721 Тема 3 ЗВЕДЕННЯ І ГРУПУВАННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ Федоришина Л.І. 443
54722 Тема 4 УЗАГАЛЬНЮЮЧІ СТАТИСТИЧНІ ПОКАЗНИКИ Федоришина Л.І. 354
54723 Тема 5 АНАЛІЗ РЯДІВ РОЗПОДІЛУ Федоришина Л.І. 356
54724 ТЕМА 6 РЯДИ ДИНАМІКИ. АНАЛІЗ ІНТЕНСИВНОСТІ ТА ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ Федоришина Л.І. 441
54725 ТЕМА 7 СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ ВИЯВЛЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ МІЖ ЯВИЩАМИ Федоришина Л.І. 384
54726 ТЕМА 8 ІНДЕКСНИЙ МЕТОД Федоришина Л.І. 389
54727 ТЕМА 9 МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ СТАТИСТИКИ Федоришина Л.І. 301
54728 Тема 10 СТАТИСТИКА НАЦІОНАЛЬНОГО БАГАТСТВА Федоришина Л.І. 275
54729 Тема 12 КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Федоришина Л.І. 204
54730 Тема 13 СТАТИСТИКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Федоришина Л.І. 249
54731 Тема 14 СТАТИСТИКА РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ Федоришина Л.І. 173
54732 Тема 11 СТАТИСТИКА РОБОЧОЇ СИЛИ ТА РОБОЧОГО ЧАСУ Федоришина Л.І. 193
61028 Робоча програма Статистика ЕП Федоришина Л.І. 7
61029 Силабус Статистика ЕП Федоришина Л.І. 11
83169 Робоча програма Статистика 051 2022 Федоришина Л.І. 3

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1Статистика. Іспит.0/0
2ОП,ЕК,ЕП,ПТБД, ТУР, ЛОГ, МОА, МАРК, ПУА. Статистика_Іспит.1951/65
3ОП,ЕК,ЕП,ПТБД, ТУР, ЛОГ, МОА, МАРК, ПУА. Статистика_ТРЕНІНГ. +Новий тест.16248/542

Література в бібліотеці університету (90 найменувань)

Докладно