Спеціальність: Підприємництво та торгівля
Семестр: 3
Предмет: Статистика

Фото
Викладач:
Федоришина Лідія Іванівна
Список методичної літератури 0

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
14567 Статистика. Програма навчальної дисципліни для студентів освітнього ступеню «Бакалавр» Галузей знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування» Фурман І.В., Томашук І.В. 165
19588 Статистика. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного ступеню «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 071 Польова О.Л., Томашук І.В. 95
24180 Статистика. Методичні вказівки до виконання практичної роботи для студентів першого бакалаврського освітнього рівня галузей знань 07 «Управління та адміністрування», 05 «Соціальні та поведінков Козаченко А.Ю., Томашук І.В. 188
41517 РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ З ДИСЦИПЛІНИ СТАТИСТИКА 45
42654 Структурно-логічна схема з дисципліни "Статистика" 33
42656 Словник термінів з дисципліни "Статистика" 72
42659 Тести з дисципліни "Статистика" 239
54719 Тема 1 МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СТАТИСТИКИ Федоришина Л.І. 316
54720 Тема 2 СТАТИСТИЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ Федоришина Л.І. 333
54721 Тема 3 ЗВЕДЕННЯ І ГРУПУВАННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ Федоришина Л.І. 446
54722 Тема 4 УЗАГАЛЬНЮЮЧІ СТАТИСТИЧНІ ПОКАЗНИКИ Федоришина Л.І. 356
54723 Тема 5 АНАЛІЗ РЯДІВ РОЗПОДІЛУ Федоришина Л.І. 358
54724 ТЕМА 6 РЯДИ ДИНАМІКИ. АНАЛІЗ ІНТЕНСИВНОСТІ ТА ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ Федоришина Л.І. 443
54725 ТЕМА 7 СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ ВИЯВЛЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ МІЖ ЯВИЩАМИ Федоришина Л.І. 387
54726 ТЕМА 8 ІНДЕКСНИЙ МЕТОД Федоришина Л.І. 392
54727 ТЕМА 9 МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ СТАТИСТИКИ Федоришина Л.І. 304
54728 Тема 10 СТАТИСТИКА НАЦІОНАЛЬНОГО БАГАТСТВА Федоришина Л.І. 277
54729 Тема 12 КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Федоришина Л.І. 208
54730 Тема 13 СТАТИСТИКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Федоришина Л.І. 255
54731 Тема 14 СТАТИСТИКА РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ Федоришина Л.І. 175
54732 Тема 11 СТАТИСТИКА РОБОЧОЇ СИЛИ ТА РОБОЧОГО ЧАСУ Федоришина Л.І. 195
62362 Силабус ПТБД Федоришина Л.І. 2
62370 Робоча програма ПТБД 2021-2022 Федоришина Л.І. 2

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1Статистика. Іспит.0/0
2ОП,ЕК,ЕП,ПТБД, ТУР, ЛОГ, МОА, МАРК, ПУА. Статистика_Іспит.1951/65
3ОП,ЕК,ЕП,ПТБД, ТУР, ЛОГ, МОА, МАРК, ПУА. Статистика_ТРЕНІНГ. +Новий тест.16248/542
4МОА, МАРК,ПТБД. Статистика. А 1.5235/524

Література в бібліотеці університету (90 найменувань)

Докладно