Спеціальність: Захист і карантин рослин
Семестр: 7
Предмет: Агрофармакологія

Фото
Викладач:
Вергелес Павло Миколайович
Список методичної літератури 0

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
25728 Агрофармаколоія. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи студентами факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 – Аграрні науки та продовольство за спе Вергелес П.М. 25
26536 Агрофармакологія. Навчальна програма з дисципліни для студентів факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 20 – Агра Вергелес П.М. 18
  Діючі речовини
  Рекомендована література
  Питання на екзамен
60766 Робоча програма навчальної дисципліни «Агрофармакологія». Рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань: 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальності: 202 «Захист і карантин Вергелес П.М. 10
60835 СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «АГРОФАРМАКОЛОГІЯ» Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) Галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство Спеціальність 202 Захист і карантин рослин Осві Вергелес П.М. 5
66801 Лекція 1 АФ А 176
66802 Лекція 2 АФ А 176
66803 Лекція 3 АФ А 151
66804 Лекція 4 АФ А 119
66805 Лекція 5 АФ А 112
66806 Лекція 6 АФ А 107
66807 Лекція 7 АФ А 86
66808 Лекція 8 АФ А 92
66809 Лекція 9 АФ А 93
66810 Лекція 10 АФ А 81
66821 Лекція 11 АФ А 63
66822 Лекція 12 АФ А 66
66823 Лекція 13 АФ А 60
66824 Лекція 14 АФ А 53
71124 Лекція 15 АФ А 25
71125 Лекція 16 АФ А 22
71416 Практична 1 АФ 143
71417 Практична 2 АФ 131
71418 Практична 3 АФ 90
71419 Практична 4 АФ 99
71420 Практична 5 АФ 76
71421 Практична 6 АФ 70
71422 Практична 7 АФ 71
71423 Практична 8 АФ 68
71424 Практична 9 АФ 62
71425 Практична 10 АФ 62
71426 Практична 11 АФ 61
71427 Практична 12 АФ 73
71428 Практична 13 АФ 50
71429 Практична 14 АФ 38
74258 Агрофармакологія ЗКР конспект лекцій Вергелес Павло 6
63737 Агрофармакологія. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 20 Вергелес Павло 11

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1Захист рослин. Агрофармакологія Екзамен.0/0

Література в бібліотеці університету (8 найменувань)

Докладно