Спеціальність: Харчові технології
Семестр: 2
Предмет: Фізична і колоїдна хімія

Фото
Викладач:
Морозова Любов Петрівна
Список методичної літератури 0

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
64825 Лекція №1 ФХ Морозова Л.П. 78
64826 Лекція №2 ФХ Морозова Л.П. 58
64827 Лекція №3 ФХ Морозова Л.П. 54
64828 Лекція №4 ФХ Морозова Л.П. 38
64829 Лекція №5 ФХ Морозова Л.П. 29
64830 Лекція №6 ФХ Морозова Л.П. 18
64831 Лекція №7 ФХ Морозова Л.П. 29
64832 Лекція №8 ФХ Морозова Л.П. 18
64833 Лекція №9 ФХ Морозова Л.П. 20
64834 Лекція №10 ФХ Морозова Л.П. 16
64835 Лекція №11 ФХ Морозова Л.П. 9
64836 Лекція №12 ФХ Морозова Л.П. 18
64837 Лекція №13 ФХ Морозова Л.П. 14
64838 Лекція №14 ФХ Морозова Л.П. 11
64839 Лекція №15 ФХ Морозова Л.П. 6
67743 Фізична і колоїдна хімія. Методичні вказівки для практичних занять. Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), галузь знань – 18 «Виробництво та технології», спеціальність 181 «Харчові т Морозова Л.П. 17
78203 СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ФІЗИЧНА І КОЛОЇДНА ХІМІЯ» Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський) Спеціальність: 181 Харчові технології Морозова Л.П. 8
81433 Конспект лекцій Фізична та колоїдна хімія Морозова Л.П. 26
87826 Програма навчальної дисципліни "Фізична і колоїдна хімія" Морозова Л.П. 0
87827 Практичне заняття №1 ФХ Морозова Л.П. 11
87828 Практичне заняття №2 ФХ Морозова Л.П. 10
87829 Практичне заняття №3 ФХ Морозова Л.П. 9
87830 Практичне заняття №4 ФХ Морозова Л.П. 9
87831 Практичне заняття №5 ФХ Морозова Л.П. 5
87832 Практичне заняття №6 ФХ Морозова Л.П. 11
87833 Практичне заняття №7 ФХ Морозова Л.П. 8
87834 Практичне заняття №8 ФХ Морозова Л.П. 7
87835 Практичне заняття №9 ФХ Морозова Л.П. 5
87836 Практичне заняття №10 ФХ Морозова Л.П. 5
87837 Практичне заняття №11 ФХ Морозова Л.П. 4
87838 Практичне заняття №12 ФХ Морозова Л.П. 4
97505 Робоча програма "Фізична і колоїдна хімія" Морозова Л.П. 0

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1ХТІ. Фізична та колоїдна хімія. Тест.220/7

Література в бібліотеці університету (18 найменувань)

Докладно