Спеціальність: Економіка підприємства
Семестр: -3
Предмет: Економетрика

Фото
Викладач:
Волонтир Людмила Олексіївна
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
1022 Економетрія. Навчальний посібник Навчальний посібник для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр з напряму 0502 “Менеджмент організацій” в аграрних вищих навчальних заклада Потапова Н.А., Правдюк Н.Л., Волонтир Л.О. 368
61331 ЕП Економетрика. Методичні вказівки для проведення практичних робіт та самостійної роботи для студентів рівня вищої освіти першого (бакалаврського), галузі знань 05 «Соціальні та поведінко Волонтир Л.О. 126
80618 РП Економетрія Екон 2022 Волонтир Л.О. 8
80628 СилабусЕконометрія ЕП 2022 Волонтир Л.О. 6

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1Економетрія. Тести_зріз знань.1830/61
2Економетрика_тренінг.7239/241
3Економетрика_іспит. 2020.0/0
4Модуль 1. Економетрія. 2021.16066/536

Література в бібліотеці університету (5 найменувань)

Докладно