Спеціальність: Підприємництво та торгівля
Семестр: 3
Предмет: Теорія ймовірності та математична статистика

Фото
Викладач:
Шевчук Олександр Федорович
Список методичної літератури 0

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
24513 Теорія ймовірностей та математична статистика Найко Д. А., Шевчук О. Ф. 6305
15115 Теорія ймовірностей та математична статистика. Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи студентів освітнього рівня бакалавр галузі знань 05 Соціальн Найко Д.А., Шевчук О.Ф. 155
20222 Теорія ймовірностей та математична статистика. Методичні вказівки для організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 05 Соціальні Д.А. Найко, О.Ф. Шевчук 58
26565 Теорія ймовірностей та математична статистика. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 Шевчук О.Ф. 21
12673 Теорія ймовірностей та математична статистика. Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі Найко Д.А., Шевчук О.Ф. 90
8513 Теорія ймовірностей та математична статистика. Конспект лекцій. Шевчук Олександр Федорович 175
41537 ТЙМС. Робоча програма. ПТБД Шевчук О.Ф. 14
55794 ТЙМС. Силабус. ПТБД Шевчук О.Ф. 5
76680 Теорія ймовірностей та математична статистика. Презентації лекцій. Шевчук О.Ф. 40

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1Колоквіум 1. Теорія ймов.0/0

Література в бібліотеці університету (49 найменувань)

Докладно