Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Семестр: 7
Предмет: Податкова система

Фото
Викладач:
Правдюк Марина Володимирівна
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
51822 Податкова система.Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів денної та заочної форм навчання факультету обліку та аудиту освітнього рівня «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління Правдюк Марина Володимирівна. 54
51823 Податкова система.Методичні вказівки по виконанню самостійних завдань для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальн Правдюк Марина Володимирівна, Подолянчук Олена Анатоліївна. 78
51824 Податкова система.Методичні вказівки по виконанню практичних завдань для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальност Правдюк Марина Володимирівна, Подолянчук Олена Анатоліївна. 167
72210 ПодС презентація тема 1 Правдюк Марина Володимирівна 262
72212 ПодС презентація тема 2 Правдюк Марина Володимирівна 208
72213 ПодС презентація тема 3 Правдюк Марина Володимирівна 186
72214 ПодС презентація тема 4 Правдюк Марина Володимирівна 143
72215 ПодС презентація тема 5 Правдюк Марина Володимирівна 136
72216 ПодС презентація тема 6 Правдюк Марина Володимирівна 141
72217 ПодС презентація тема 7 Правдюк Марина Володимирівна 100
72218 ПодС презентація тема 8 Правдюк Марина Володимирівна 96
72219 ПодС презентація тема 9 Правдюк Марина Володимирівна 116
72284 ПодС Конспект практичних Правдюк Марина Володимирівна 71
75512 Силабус ПодС ФБС 2022-2023 н.р. Правдюк Марина Володимирівна 7
75525 Конспект лекцій ПодС Правдюк Марина Володимирівна 225
75526 Питання до іспиту ПодС Правдюк Марина Володимирівна 24
75527 Рекомендована література ПодС Правдюк Марина Володимирівна 4
83374 Робоча програма ПодС ФБС 2022-2023 н.р. Правдюк Марина Володимирівна 9

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1Податкова система 2020.2417/81

Література в бібліотеці університету (34 найменувань)

Докладно