Спеціальність: Садівництво та виноградарство (заочн.)
Семестр: 5
Предмет: Насіннєзнавство в плодоовочівництві

Фото
Викладач:
Паламарчук Віталій Дмитрович
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
15176 Насіннєзнавство: методичні вказівки для самостійної роботи студентів агрономічного факультету заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 201 – «Агрон В.Д. Паламарчук, І.С. Поліщук О.В.Мазур 248
30725 Насіннєзнавство в плодоовочівництві. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 «Аграрні Паламарчук В.Д. 18
30730 Насіннєзнавство в плодоовочівництві. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчан Паламарчук В.Д. 8
30735 Насіннєзнавство в плодоовочівництві. Навчальна програма з дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 20 Паламарчук В.Д. 6
30594 Основи насіннєзнавства (теорія, методологія, практика) Паламарчук В.Д., Доронін В.А., Колісник О.М., Алєксєєв О.О. 197
73009 Насіннєзнавство в плодоовочівництві лекції презентації 2022-2023 Паламарчук В.Д. 21
73010 Насіннєзнавство в плодоовочівництві практичні презентації 2022-2023 Паламарчук В.Д. 19
74019 Насіннєзнавство в плодоовочівництві 2022 Паламарчук В.Д. 1
83597 Тестові завдання НЗ в плодоовочівництві Паламарчук В.Д. 1
93528 Насіннєзнавство в плодоовочівництві (робоча програма) Паламарчук В.Д. 0
93529 Насіннєзнавство в плодоовочівництві (силабус) Паламарчук В.Д. 0

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1201 Агрономія. Насіннєзнавство.16212/811

Література в бібліотеці університету (1 найменувань)

Докладно