Спеціальність: Агрономія (заочн.)
Семестр: 11
Предмет: Системи сучасних інтенсивних технологій

Фото
Викладач:
Паламарчук Віталій Дмитрович
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
  Курсова Методичка
6881 Біологія та екологія сільськогосподарських рослин Паламарчук В.Д. , Поліщук І.С. , Каленська С.М. , Єрмакова Л.М. 267
929 Типова програма ССIТ Паламарчук Віталій Дмитрович 52
13118 Новітні агротехнології у рослинництві. Паламарчук В. Д., Поліщук І. С., Мазур В. А., Паламарчук О. Д. 388
17543 Елементи сучасної технології вирощування гібридів кукурудзи придатних для виробництва біоетанолу. Методичні рекомендації для магістрів денної та заочної форми навчання агрономічного фак Паламарчук В.Д. 90
30727 Система сучасних інтенсивних технологій. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 «Агра Паламарчук В.Д. 30
73019 ССІТ лекції презентації 2022-2023 Паламарчук В.Д. 100
30732 Система сучасних інтенсивних технологій. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми на Паламарчук В.Д. 30
73020 ССІТ конспект лекцій Паламарчук В.Д. 102
30737 Система сучасних інтенсивних технологій. Навчальна програма з дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань Паламарчук В.Д. 12
73024 ССІТ практичні презентації 2022-2023 Паламарчук В.Д. 144
83602 Тестові завдання ССІТ Паламарчук В.Д. 16
93530 Системи сучасних інтенсивних технологій (робоча програма) Паламарчук В.Д. 5
93531 Системи сучасних інтенсивних технологій (силабус) Паламарчук В.Д. 1

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1201 Агрономія. ССІТ.486/24

Література в бібліотеці університету (16 найменувань)

Докладно