Спеціальність: Захист і карантин рослин
Семестр: 7
Предмет: Захист плодовоовочевих культур

Фото
Викладач:
Рудська Ніна Олександрівна
Список методичної літератури 0

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
64470 Конспект лекцій з навчальної дисципліни: «Захист плодоовочевих культур» для студентів 4 курсу денної форми навчання Вибіркова дисципліна галузі знань׃ 20 «Аграрні науки та продовольство» сп Рудська Н.О. 33
64471 Захист плодоовочевих культур. Робочий зошит для виконання практичних завдань студентами факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продоволь Рудська Н.О. 29
64472 Захист плодоовочевих культур. Навчальна програма з дисципліни для підготовки студентів факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольс Амонс.Н.О. 11
64474 Захист плодоовочевих культур: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи для студентів денної форми навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки т Амонс.С.Е. 9
67520 Презентація. Лекція 3 Рудська Н.О. 24
67533 Презентація. Лекція 5. Рудська Н.О. 14
75584 Робоча програма з навчальної дисципліни «Захист плодоовочевих культур». Рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство, 202 Захист і карантин рос Рудська Н.О. 15
76577 Презентація Лекція №1 Рудська Н.О. 22
76578 Презентація Лекція №2 Рудська Н.О. 11
78395 Презентація Лекція№4 Рудська Н.О. 13
78396 Презентація Лекція №6 Рудська Н.О. 6
78400 Презентація Практична робота№1 Рудська Н.О. 22
78401 Презентація Практична робота№2 Рудська Н.О. 21
78402 Презентація Практична робота№3 Рудська Н.О. 13
78403 Презентація Практична робота№4 Рудська Н.О. 9
78404 Презентація Практична робота№5 Рудська Н.О. 8
84526 Презентація Лекція №9 Рудська Н.О. 7
84527 Презентація Лекція №10 5
84531 Презентація практична робота №6 Рудська Н.О. 11
84533 Презентація практична робота №8 Рудська Н.О. 3
84536 Презентація Практична робота №9 Рудська Н.О. 1
84537 Презентація Практична робота №11 Рудська Н.О. 3
87300 Презентація Лекція №11 Рудська Н.О. 17
87301 Презентація Лекція №12 Рудська Н.О. 3
87302 Презентація Лекція №7 Рудська Н.О. 17
87306 Презентація Лекція №13 Рудська Н.О. 3
91606 Силабус Захист плодоовочевих культур Рудська Н.О. 3

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1Іспит. ЗПОК. Захист плодоовочевих культур.0/
2Атестація 1. Захист плодоовочевих культур.0/
3Атестація 2. Захист плодоовочевих культур.0/