Спеціальність: Економіка підприємства
Семестр: 3
Предмет: Теорія ймовірності та математична статистика

Фото
Викладач:
Шевчук Олександр Федорович
Список методичної літератури 0

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
24513 Теорія ймовірностей та математична статистика Найко Д. А., Шевчук О. Ф. 5685
8513 Теорія ймовірностей та математична статистика. Конспект лекцій. Шевчук Олександр Федорович 171
15115 Теорія ймовірностей та математична статистика. Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи студентів освітнього рівня бакалавр галузі знань 05 Соціальн Найко Д.А., Шевчук О.Ф. 155
38378 Теорія ймовірностей та математична статистика. Робоча програма. Екон Шевчук О.Ф. 33
60955 Теорія ймовірності та математична статистика. Силабус. Екон. Шевчук О.Ф. 12
20222 Теорія ймовірностей та математична статистика. Методичні вказівки для організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 05 Соціальні Д.А. Найко, О.Ф. Шевчук 58
76680 Теорія ймовірностей та математична статистика. Презентації лекцій. Шевчук О.Ф. 32
26572 Теорія ймовірностей та математична статистика. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 05 Шевчук О.Ф. 11
12673 Теорія ймовірностей та математична статистика. Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі Найко Д.А., Шевчук О.Ф. 90

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1Колоквіум 1. Теорія ймов.0/0

Література в бібліотеці університету (49 найменувань)

Докладно