Спеціальність: Комп"ютерні науки (заочн.)
Семестр: 3
Предмет: Теорія ймовірності та математична статистика

Фото
Викладач:
Шевчук Олександр Федорович
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
24479 Теорія ймовірностей таматематична статистика. Методичні вказівки для проведення практичних занять здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 12 – «Інформаційні т Дубчак В.М., Новицька Л.І. 23
24480 Теорія ймовірностей таматематична статистика. Методичні вказівки для самостійної підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 12 – «Інформаційні техноло Дубчак В.М., Новицька Л.І. 31
24513 Теорія ймовірностей та математична статистика Найко Д. А., Шевчук О. Ф. 6383
26569 Теорія ймовірностей та математична статистика. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 12 Шевчук О.Ф. 24
52993 ТЙМС. Робоча програма. КН Шевчук О.Ф. 38

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1Колоквіум 1. Теорія ймов.0/0

Література в бібліотеці університету (49 найменувань)

Докладно