Спеціальність: Садівництво та виноградарство
Семестр: -101
Предмет: Інформаційні технології

Фото
Викладач:
Волонтир Людмила Олексіївна
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
10914 Текстовий процесор MS Word 2010/2016: довідник Смілянець О.Г., Бурдейна Л.І., Дзісь В.Г., Хрипко Т.Є. 464
50931 Матеріали 6 151
12949 Інформаційні технології. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи студентами факультету механізації сільського господарства усіх форм навчання галузі знань 20 Смілянець О.Г. 3814
50929 Матеріали 5 77
15617 Інформаційні технології. Методичні вказівки для проведення лабораторних занять та виконання самостійної роботи студентами денної та заочної форм навчання галузі знань галузі знань 20 «Аграрні н Бурдейна Л.І., Смілянець О.Г., Кобзар В.М. 2922
50930 Матеріали 4 83
50927 Матеріали 2 157
50928 Матеріали 3 151
50926 Матеріали для демонстрації 1 124
50809 Лабораторна робота №1_Сократ_А 984
50940 Стаття1 В.Г. Красиленко , Р.О. Яцковська , В.І. Яцковський 82
50941 Стаття2 21
51079 M8 35
51080 M9 19
51220 РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Інформаційні технології Красиленко, В. Г.; 165
51465 Інформаційні технології. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності Красиленко В.Г. 43

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1Інформаційні технології. АІ_1 курс. Атестація_2.2019/67
2Атестаційний тест_1. АІ_1 курс.626/21

Література в бібліотеці університету (16 найменувань)

Докладно