Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Семестр: 7
Предмет: Фінансова безпека

Фото
Викладач:
Руда Оксана Леонтіївна
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
51598 Фінансова безпека. Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня бакалавр галузі знань 07 «Управління та адміністрування, с Руда О.Л., Марценюк О.В. 32
51600 Фінансова безпека. Методичні вказівки для самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня бакалавр галузі знань 07 «Управління та адміністрування» Руда О.Л., Марценюк О.В. 16
51608 Фінансова безпека. Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адмініструв Руда О.Л., Марценюк О.В. 9
54811 робоча програма 2020 фінансова безпека 4
60732 Силабус Фінансова безпека 2021 5
62701 Робоча програма 2021 Фінансова безпека 1
71247 Тема 1: Основи концепції і стратегії економічної безпеки 107
71248 Тема 2: Концептуальні та організаційні основи фінансової безпеки держави 78
71249 Тема 3. Соціальна політика та проблеми забезпечення фінансової безпеки людини 62
71250 Тема 4 Фінансова безпека підприємства 53
71251 Тема 5: Бюджетна безпека: теоретичні основи та практика забезпечення. 36
71252 Тема 6 : Боргова безпека держави 29
71253 Тема 7: Інвестиційна складова фінансової безпеки. 41
71254 Тема 8: Фінансова безпека банківської системи та банківської діяльності 25
71255 Тема 9: Валютна безпека 40
71256 Конспект лекцій Фінансова безпека 31
75381 Силабус 2022 Фінансова безпека 3
81539 ПЗ Тема 1_Основи концепції і стратегії економічної безпеки 35
81540 ПЗ Тема 2_Соціальна політика та проблеми забезпечення фінансової безпеки людини 18
81541 ПЗ Тема 3_Фінансова безпека підприємства 14
81543 ПЗ Тема 4_Бюджетна безпека 14
81545 ПЗ Тема 5_Боргова безпека держави 14
81546 ПЗ Тема 6_Інвестиційна складова фінансової безпеки 22
81549 ПЗ Тема 7_Фінансова безпека банківської системи та банківської діяльності 14
81551 ПЗ Тема 8_Валютна безпека 15
86585 Робоча програма фінанова безпека 4 2022 1

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1Фінансова безпека (залік).0/0
2Фінансова безпека (СРС).893/30

Література в бібліотеці університету (1 найменувань)

Докладно