Спеціальність: Економіка (заочн.)
Семестр: 5
Предмет: Міжнародна економіка

Фото
Викладач:
Ковальчук Світлана Ярославівна
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
5528 Економіко-правові аспекти екологізації аграрного виробництва в Україні Ковальчук С. Я. Оверковська Т. К. 63
8932 Біоенергетика в контексті забезпечення переходу України до сталого розвитку Ковальчук С.Я., Вецало В.О. 777
10071 "Зелений туризм" як фактор розвитку міжнародного ринку туристичних послуг Ціхановська В.М., Ковальчук С.Я. 1780
14371 Міжнародна економіка. Методичні вказівки для підготовки та написання курсових робіт для студентів Галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» Спеціальність 051 «Економіка» Спеціалізація « Ковальчук С.Я. 251
15104 Міжнародна економіка. Програма нормативної навчальної дисциплінидля студентів денної та заочної форми навчання освітнього рівня першого (бакалаврського)Галузь знань 050 Соціальні і поведінкові Ковальчук С.Я. 204
15105 Міжнародна економіка. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання освітнього рівня першого (бакалаврського)Галузь знань 050 Соціальні і по Ковальчук С.Я. 313
15106 Міжнародна економіка. Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання освітнього рівня першого (бакалаврського)Галузь знань 050 Соціальні і поведінкові на Ковальчук С.Я. 533
40796 Теорія європейського еколого-економічного розвитку Мазур В.А. Ковальчук С.Я, 194
75196 Силабус МЕ ЕК 23 Ковальчук С.Я. 6
84487 РОБОЧА ПРОГРАМА МЕ КОВАЛЬЧУК С Я 17

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1Зріз знань Міжнародна економіка 1.0/0
2Міжнародна економіка 2.0/0
3Міжнародна економіка 1. Залік.2/0

Література в бібліотеці університету (30 найменувань)

Докладно