Спеціальність: Підприємництво та торгівля (заочн.)
Семестр: 3
Предмет: Теорія ймовірності та математична статистика

Фото
Викладач:
Новицька Людмила Іванівна
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
15117 Теорія ймовірностей та математична статистика. Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи студентів освітнього рівня бакалавр галузі знань 07 Управлін Найко Д.А., Шевчук О.Ф. 88
12561 НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК до практичних занять і самостійної роботи з курсу “Теорія ймовірностей та математична статистика” Л.І.Новицька, О.В.Левчук, В.Г Дзісь 25
55341 Робоча програма "ТЙ та МС" ПТБД Новицька Л.І. 7
45863 Теорія ймовірностей та математична статистика. Навчальний посібник Найко Д.А., Шевчук О.Ф. 22
27170 Конспект лекцій Вища математика Розділ ТЙ та МС 16
18078 Вища математика: теорія ймовірностей та математична статистика Новицька Л.І., Дубчак В.М. 23
51623 Теорія ймовірностей та математична статистика. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань Шевчук О.Ф. 17

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1Теорія ймовірностей. . 79/8

Література в бібліотеці університету (49 найменувань)

Докладно