Спеціальність: Садово-паркове господарство
Семестр: 2
Предмет: Ботаніка

Фото
Викладач:
Яковець Людмила Анатоліївна
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
32419 Ботаніка. Методичні вказівки для виконання практичних робіт здобувачами вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання рівень вищої освіти перший (бакалаврськи Людмила Яковець 26
50689 Ботаніка. Навчальна програма для студентів денної форми навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності: 206 «Садово-паркове го Яковець Л.А. 31
65546 Презентація до Лекції 17 Ботаніка Яковець Л.А. 221
65547 Презентація до Лекції 18 Ботаніка Яковець Л.А. 173
65549 Презентація до Лекції 20 Ботаніка Яковець Л.А. 235
65550 Презентація до Лекції 21 Ботаніка Яковець Л.А. 212
65551 Презентація до Лекції 22 Ботаніка Яковець Л.А. 285
65552 Презентація до Лекції 23 Ботаніка Яковець Л.А. 297
65553 Презентація до Лекції 24 Ботаніка Яковець Л.А. 277
65554 Презентація до Лекції 25 Ботаніка Яковець Л.А. 256
65555 Презентація до Лекції 26 Ботаніка Яковець Л.А. 261
65556 Презентація до Лекції 27 Ботаніка Яковець Л.А. 223
65557 Презентація до Лекції 28 Ботаніка Яковець Л.А. 185
65558 Презентація до Лекції 29 Ботаніка Яковець Л.А. 205
65559 Презентація до Лекції 30 Ботаніка Яковець Л.А. 237
65560 Презентація до Лекції 31 Ботаніка Яковець Л.А. 214
65561 Презентація до Лекції 32 Ботаніка Яковець Л.А. 131
72106 Презентація до Практичної роботи №15 Ботаніка Яковець Л.А. 145
72107 Презентація до Практичної роботи №16 Ботаніка Яковець Л.А. 160
72108 Презентація до Практичної роботи №17 Ботаніка Яковець Л.А. 209
72109 Презентація до Практичної роботи №18 Ботаніка Яковець Л.А. 193
72110 Презентація до Практичної роботи №19 Ботаніка Яковець Л.А. 227
72111 Презентація до Практичної роботи №20 Ботаніка Яковець Л.А. 162
72112 Презентація до Практичної роботи №21 Ботаніка Яковець Л.А. 118
72113 Презентація до Практичної роботи №22 Ботаніка Яковець Л.А. 168
72114 Презентація до Практичної роботи №23 Ботаніка Яковець Л.А. 151
72115 Презентація до Практичної роботи №24 Ботаніка Яковець Л.А. 156
72116 Презентація до Практичної роботи №25 Ботаніка Яковець Л.А. 139
72117 Презентація до Практичної роботи №26 Ботаніка Яковець Л.А. 104
72119 Презентація до Практичної роботи №27 Ботаніка Яковець Л.А. 92
72120 Презентація до Практичної роботи №28 Ботаніка Яковець Л.А. 60
73406 Робоча програма навчальної дисципліни "Ботаніка" СПГ Яковець Л.А. 12
65548 Презентація до Лекції 19 Ботаніка Яковець Л.А. 177
73334 Силабус навчальної дисципліни "Ботаніка" спец. СПГ Яковець Л.А. 11
70875 Коспект лекцій з дисципліни Ботаніка Яковець Л.А. 125
91332 Контрольні питання для іспиту "Ботаніка" 21

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1Іспит Ботаніка СПГ.57/2

Література в бібліотеці університету (65 найменувань)

Докладно