Спеціальність: Садово-паркове господарство
Семестр: 2
Предмет: Ботаніка

Фото
Викладач:
Яковець Людмила Анатоліївна
Список методичної літератури 0

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
32419 Ботаніка. Методичні вказівки для виконання практичних робіт здобувачами вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання рівень вищої освіти перший (бакалаврськи Людмила Яковець 33
65546 Презентація до Лекції 17 Ботаніка Яковець Л.А. 362
65547 Презентація до Лекції 18 Ботаніка Яковець Л.А. 284
65549 Презентація до Лекції 20 Ботаніка Яковець Л.А. 380
65550 Презентація до Лекції 21 Ботаніка Яковець Л.А. 344
65551 Презентація до Лекції 22 Ботаніка Яковець Л.А. 429
65552 Презентація до Лекції 23 Ботаніка Яковець Л.А. 456
65553 Презентація до Лекції 24 Ботаніка Яковець Л.А. 408
65554 Презентація до Лекції 25 Ботаніка Яковець Л.А. 387
65555 Презентація до Лекції 26 Ботаніка Яковець Л.А. 389
65556 Презентація до Лекції 27 Ботаніка Яковець Л.А. 322
65557 Презентація до Лекції 28 Ботаніка Яковець Л.А. 295
65558 Презентація до Лекції 29 Ботаніка Яковець Л.А. 317
65559 Презентація до Лекції 30 Ботаніка Яковець Л.А. 398
65560 Презентація до Лекції 31 Ботаніка Яковець Л.А. 344
65561 Презентація до Лекції 32 Ботаніка Яковець Л.А. 201
72106 Презентація до Практичної роботи №15 Ботаніка Яковець Л.А. 220
72107 Презентація до Практичної роботи №16 Ботаніка Яковець Л.А. 315
72108 Презентація до Практичної роботи №17 Ботаніка Яковець Л.А. 439
72109 Презентація до Практичної роботи №18 Ботаніка Яковець Л.А. 350
72110 Презентація до Практичної роботи №19 Ботаніка Яковець Л.А. 363
72111 Презентація до Практичної роботи №20 Ботаніка Яковець Л.А. 311
72112 Презентація до Практичної роботи №21 Ботаніка Яковець Л.А. 219
72113 Презентація до Практичної роботи №22 Ботаніка Яковець Л.А. 306
72114 Презентація до Практичної роботи №23 Ботаніка Яковець Л.А. 305
72115 Презентація до Практичної роботи №24 Ботаніка Яковець Л.А. 274
72116 Презентація до Практичної роботи №25 Ботаніка Яковець Л.А. 299
72117 Презентація до Практичної роботи №26 Ботаніка Яковець Л.А. 190
72119 Презентація до Практичної роботи №27 Ботаніка Яковець Л.А. 122
72120 Презентація до Практичної роботи №28 Ботаніка Яковець Л.А. 77
73406 Робоча програма навчальної дисципліни "Ботаніка" СПГ Яковець Л.А. 13
65548 Презентація до Лекції 19 Ботаніка Яковець Л.А. 262
73334 Силабус навчальної дисципліни "Ботаніка" спец. СПГ Яковець Л.А. 13
70875 Коспект лекцій з дисципліни Ботаніка Яковець Л.А. 148
91332 Контрольні питання для іспиту "Ботаніка" 32
98044 Ботаніка. Навчальна програма з дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання факультету агрономії, садівництва та захисту рослин навчально-наукового інст Людмила Яковець 4
93289 Методичні вказівки для виконання самостійних робіт здобувачами вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольст Людмила Яковець 1

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1Іспит Ботаніка СПГ.57/2

Література в бібліотеці університету (65 найменувань)

Докладно