Спеціальність: Захист і карантин рослин
Семестр: 7
Предмет: Стандартизація і управління якістю продукції рослинництва

Фото
Викладач:
Панцирева Ганна Віталіївна
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
26089 Стандартизація та управління якістю продукції рослинництва. Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи студентами денної та заочної форм навчання факу Панцирева Г. В. 110
26132 Стандартизація та управління якістю продукції рослинництва Програма навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва спеціальності 202 «За Панцирева Г. В. 32
46227 Конспект лекцій з навчальної дисципліни "Стандартизація і управління якістю" Панцирева Г. В. 281
36124 Література "С" Панцирева Г. В. 25
71870 Лекція 1 Тема: Сутність та зміст стандартизації Панцирева Г.В. 99
71871 Лекція 2. Тема: Міжнародне співробітництво в галузі стандартизації. Панцирева Г.В. 97
71872 Лекція 3 Тема: Сертифікація продукції, основні поняття. Система сертифікації УкрСЕПРО Панцирева Г.В. 95
71873 Лекція 4 Тема: Наукові та теоретичні основи стандартизації Панцирева Г.В. 52
71874 Лекція 5. Тема: Наукові принципи класифікації, маркування та кодування продукції Панцирева Г.В. 42
71875 Лекція 6. Тема: Наукові принципи метрології Панцирева Г.В. 57
71876 Лекція 7. Тема: Система управління якістю. Міжнародні стандарти серії ISO 9000 і ISO 10000 Панцирева Г.В. 52
73208 СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «СТАНДАРТИЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА» зкр Ганна Панцирева 1
73956 Робоча програма навчальної дисципліни «Стандартизація і управління якістю продукції рослинництва». Рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань: 20 «Аграрні науки та продовольст Ганна Панцирева 9
74665 Панцирева Г.В., Панкова С.О. Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Стандартизація та управління якістю продукції ро Панцирева Г.В., Панкова С.О. 14
74775 Панцирева Г.В., Панкова С.О. Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Стандартизація і управління якістю плодів, овочів Панцирева Г.В., Панкова С.О. 18
79739 новлений презентаційний матеріал практичних робіт з навчальної дисципліни стандартизація і управління якістю продукції рослинництва" Панцирева Г.В. 12
80824 Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Стандартизація та управління якістю продукції рослинництва» для здобувачів Ви Ганна ПАНЦИРЕВА, Сніжана ПАНКОВА 10

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1СТАНДАРТИЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ.12221/407

Література в бібліотеці університету (3 найменувань)

Докладно