Спеціальність: Садово-паркове господарство (заочн.)
Семестр: 6
Предмет: Декоративне розсадництво з основами насінництва

Фото
Викладач:
Циганська Олена Іванівна
Список методичної літератури 0

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
46439 Конспект лекцій. "Декоративне розсадництво з основами насінництва" Циганська О.І. 123
34254 Декоративне розсадництво з основами насінництва. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання. Рівень вищої освіти перший (бакалаврський Циганська О.І. 0
34255 Декоративне розсадництво з основами насінництва. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для здобувачів вищої освіти факультету екології, лісівництва та садово-паркового господарств Циганська О.І. 0
34256 Декоративне розсадництво з основами насінництва. Методичні вказівки до виконання практичних занять з навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти факультету екології, лісівництва та садово Циганська О.І. 0
76235 Лк 1. ДРОН Циганська О.І. 32
76236 Лк 2. ДРОН Циганська О.І. 26
76237 Лк 4. ДРОН Циганська О.І. 41
76239 Лк 5. ДРОН Циганська О.І. 42
76241 Лк 6. ДРОН Циганська О.І. 40
76243 Лк 7. ДРОН Циганська О.І. 42
76247 Лк 8. ДРОН Циганська О.І. 65
76249 Лк 9. ДРОН Циганська О.І. 8
76254 Лк 10. ДРОН Циганська О.І. 64
76257 Лк 11. ДРОН Циганська О.І. 55
76260 Лк 12. ДРОН Циганська О.І. 57
76261 Лк 13. ДРОН Циганська О.І. 41
92315 Робоча програма "ДРОН" СПГ Циганська О.І. 3
92316 Силабус "ДРОН" СПГ 2023 Циганська О.І. 0

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1Декоративне розсадництво з основами насінництва.3386/113

Література в бібліотеці університету (6 найменувань)

Докладно