Спеціальність: Публічне управління та адміністрування
Семестр: 6
Предмет: Маркетинг

Фото
Викладач:
Логоша Роман Васильович
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
12710 Програма навчальної дисципліни «Маркетинг» для студентів денної форми навчання ОКР «бакалавр» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» Логоша Роман Васильович 10
27450 Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Маркетинг» для студентів заочної форми навчання галузі знань 0305 Економіка та підприємництво Логоша Р.В., Мамалига С.В. 9
37114 Конспект лекцій з дисципліни "Маркетинг" Логоша Р.В. 572
37561 Питання на іспит з дисципліни "Маркетинг" Логоша Р.В. 104
64238 Робоча програма "Маркетинг" (ПУА) Логоша Р.В. 10
64239 Силабус "Маркетинг" (ПУА) Логоша Р.В. 4
65955 Лекція-презентація Маркетинг 1_2 год. Логоша Р.В. 282
65956 Лекція-презентація Маркетинг 2_2 год. Логоша Р.В. 200
65958 Лекція-презентація Маркетинг 3_2 год. Логоша Р.В. 182
65962 Лекція-презентація Маркетинг 4-5_4 год. Логоша Р.В. 193
65964 Лекція-презентація Маркетинг 6-7_4 год. Логоша Р.В. 231
65965 Лекція-презентація Маркетинг 8-9_4 год. Логоша Р.В. 222
65967 Лекція-презентація Маркетинг 10_2 год. Логоша Р.В. 192
65968 Лекція-презентація Маркетинг 11-12_4 год. Логоша Р.В. 191
65970 Лекція-презентація Маркетинг 13_2 год. Логоша Р.В. 153
65972 Лекція-презентація Маркетинг 14-15_4 год. Логоша Р.В. 125
66941 Практичне заняття-презентація Маркетинг 1_2 год. Красняк О.П. 14
66942 Практичне заняття-презентація Маркетинг 2_2 год. Красняк О.П. 6
66943 Практичне заняття-презентація Маркетинг 3_2 год. Красняк О.П. 3
66944 Практичне заняття-презентація Маркетинг 4_4 год. Красняк О.П. 1
66946 Практичне заняття-презентація Маркетинг 5_2 год. Красняк О.П. 1
66947 Практичне заняття-презентація Маркетинг 6_4 год. Красняк О.П. 2
66948 Практичне заняття-презентація Маркетинг 7_2 год. Красняк О.П. 1
66949 Практичне заняття-презентація Маркетинг 8_4 год. Красняк О.П. 2
66950 Практичне заняття-презентація Маркетинг 9_4 год. Красняк О.П. 1
66951 Практичне заняття-презентація Маркетинг 10_2 год. Красняк О.П. 2
75553 Робоча програма Маркетинг. ПУА. 2022 Логоша Р.В. 12
75554 Силабус Маркетинг. ПУА. 2022. Логоша Р.В. 10

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1Маркетинг.2448/82
2Маркетинг (тренувальний тест).2039/68

Література в бібліотеці університету (73 найменувань)

Докладно