Спеціальність: Садівництво та виноградарство
Семестр: 1
Предмет: Хімія

Фото
Викладач:
Морозова Любов Петрівна
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
55864 Конспект лекцій з хімії для студентів спеціальності 201 "Агрономія" Морозова Л.П. 886
59963 ХІМІЯ ЗАГАЛЬНА ТА НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей: 133 «Галузеве машинобудування» 201 «Агрономія» Морозова Л.П. 206
70401 Лекція №2 НХ Морозова Л.П. 375
78209 СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ХІМІЯ» Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський) Спеціальність: 203 Садівництво і виноградарство Морозова Л.П. 5
78552 ХІМІЯ ПРОГРАМА навчальної дисципліни для підготовки фахівці галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 203 «Садівництво і виноградарство» освітнього ступеня «бакалавр Морозова Л.П. 4
81718 Контрольні питання до іспиту з дисципліни "Хімія" Морозова Л.П. 41
88027 Лекція №9 НХ Морозова Л.П. 108
88030 Практичне заняття №1 НХ Морозова Л.П. 47
88031 Практичне заняття №2 НХ Морозова Л.П. 41
88032 Практичне заняття №3 НХ Морозова Л.П. 37
88028 Лекція №10 НХ Морозова Л.П. 92
88029 Лекція №11 НХ Морозова Л.П. 91
88023 Лекція №5 НХ Морозова Л.П. 175
88024 Лекція №6 НХ Морозова Л.П. 201
88025 Лекція №7 НХ Морозова Л.П. 155
88021 Лекція №3 НХ Морозова Л.П. 169
88022 Лекція №4 НХ Морозова Л.П. 148
88038 Практичне заняття №9 НХ Морозова Л.П. 27
88037 Практичне заняття №8 НХ Морозова Л.П. 19
88035 Практичне заняття №6 НХ Морозова Л.П. 25
88026 Лекція №8 НХ Морозова Л.П. 115
88036 Практичне заняття №7 НХ Морозова Л.П. 11
88034 Практичне заняття №5 НХ Морозова Л.П. 33
88033 Практичне заняття №4 НХ Морозова Л.П. 38
88019 Лекція №1 НХ Морозова Л.П. 74
97509 Робоча програма "Хімія" (СПВ) Морозова Л.П. 0

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1Агрономія. Хімія. Тести до іспиту.7001/233

Література в бібліотеці університету (75 найменувань)

Докладно