Спеціальність: Агроінженерія
Семестр: 5
Предмет: Сільськогосподарські машини

Фото
Викладач:
Паладійчук Юрій Богданович
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
31444 Сільськогосподарські машини. Методичні вказівки до виконання практичних занять. Рівень вищої освіти перший (бакалаврський), Спеціальність 208 Агроінженерія, Вінниця РВВ ВНАУ, 2022. 156 с Середа Л.П, Швець Л.В., Паладійчук Ю.Б. 30
30907 Сільськогосподарські машини. Теорія і розрахунок. Методичні вказівки для виконання практичних робіт та самостійної роботи студентів. Рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань 20 Швець Л.В. 25
32748 Методичні вказівки з виконання міждисциплінарного курсового проекту з навчальних дисциплін «Сільськогоспо-дарські машини» і «Експлуатація машин і обладнання» для здобувачів першого (бакалаврськ І.В. Гунько, Д.Г. Кондратюк, Ю.Б. Паладійчук, Л.В. Швець, О.В. Холодюк, О.О. Труханська 10
62790 Лекція СГ1 Паладійчук Ю.Б. 49
62793 Лекція СГ2 Паладійчук Ю.Б. 17
62798 Лекція СГ3 Паладійчук Ю.Б. 21
62800 Лекція СГ4 Паладійчук Ю.Б. 17
62803 Лекція СГ5 Паладійчук Ю.Б. 10
62805 Лекція СГ7 Паладійчук Ю.Б. 12
62806 Лекція СГ8 Паладійчук Ю.Б. 8
62810 Лекція СГ11 Паладійчук Ю.Б. 10
62811 Лекція СГ12 Паладійчук Ю.Б. 6
62812 Лекція СГ13 Паладійчук Ю.Б. 5
62813 Лекція СГ14 Паладійчук Ю.Б. 7
62814 Лекція СГ15 Паладійчук Ю.Б. 6
62882 Презентація СГ 1 Паладійчук Ю.Б. 42
62888 Презентація СГ2 Паладійчук Ю.Б. 23
68595 Презентація СГМ3 Паладійчук Ю.Б. 19
68596 Презентація СГМ4 Паладійчук Ю.Б. 19
68613 Презентація СГМ5 Паладійчук Ю.Б. 18
68616 Презентація СГМ7 Паладійчук Ю.Б. 16
68618 Презентація СГМ8 Паладійчук Ю.Б. 15
68621 Презентація СГМ11 Паладійчук Ю.Б. 9
68756 Презентація СГМ6 Паладійчук Ю.Б. 10
68758 Презентація СГМ9 Паладійчук Ю.Б. 12
68810 Презентація СГМ 10 Паладійчук Ю.Б. 9
68816 Презентація СГМ 12 Паладійчук Ю.Б. 10
68818 Презентація СГМ 13 Паладійчук Ю.Б. 8
68820 Презентація СГМ 14 Паладійчук Ю.Б. 8
68824 Презентація СГМ 15 Паладійчук Ю.Б. 16
86102 Навчальна програма Паладійчук Ю.Б. 7
86640 Методичні вказівки Паладійчук Ю.Б., Телятник І.А. 16
86641 Методичнів вказівки самостійна робота Паладійчук Ю.Б., Телятник І.А. 9
90946 Силабус Смаш Паладійчук Ю.Б. 2
90954 Конспект лекцій Смаш Паладійчук Ю.Б. 19
90955 Білети Смаш Паладійчук Ю.Б. 4
88918 Методичні рекомендації для практичних робіт СГМ Ч.2 Паладійчук Ю.Б., Телятник І.А. 7
92774 Робоча програма СГМ Паладійчук Ю.Б. 0

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1Сільськогосподарські машини.371/12

Література в бібліотеці університету (153 найменувань)

Докладно