Спеціальність: Публічне управління та адміністрування (заочн.)
Семестр: 5
Предмет: Політологія

Фото
Викладач:
Богатчук Світлана Степанівна
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
26470 Програма навчальної дисципліни для студентів першого (бакалаврського) рівня галузі знань - 07 "Управління та адміністрування", спеціальності:073 "Менеджмент", 074 "Публічне управління та ад Левчук К.І. 3
26472 Методичні рекомендації з організації практичних занять та самостійної роботи для студентів першого рівня освіти галузі знань 07 "Управління та адміністрування спеціальності 073 "Менеджмент" Левчук К.І. 3
3636 Лекції для заочників Богатчук Світлана Степанівна 12
4033 Залікові питання Богатчук Світлана Степанівна 112
4664 Лекція - Демократія Богатчук Світлана Степанівна 139
6569 лекція Політичне лідерство Богатчук Світлана Степанівна 16
7271 лекція Держава Богатчук Світлана Степанівна 61
7281 Лекція Політична влада Богатчук Світлана Степанівна 55
7636 Лекція Політична еліта і лідерство Богатчук Світлана Степанівна 177
87293 Конспект лекцій Політологія 22-23 Богатчук С. С. 1
87298 Тема 1 Сутність і роль політології як науки. Історія світової політичної думки Богатчук С. С. 26

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1Політологія.0/0
2Політологія. Самостійна робота.4547/152

Література в бібліотеці університету (69 найменувань)

Докладно