Спеціальність: Комп"ютерні науки
Семестр: 5
Предмет: Теорія прийняття рішень

Фото
Викладач:
Красиленко Володимир Григорович
Список методичної літератури 2

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
26876 Теорія прийняття рішень. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ю Красиленко В.Г. 49
54821 Методвказівки ПІС 28
3743 Один ітераційний метод знаходження центроїди(центра ваги) масиву дискретної інформації В. М. Дубчак, В. Г. Красиленко 256
54822 О_Конспект_Лк_презентація_1 Красиленко, В. Г.; 71
8749 Застосування теорії графів при моделюванні паралельної обробки та розпізнавання зображень Красиленко В.Г.,Дубчак В.М. 442
54823 О_Конспект_Лк_презентація_2 Красиленко, В. Г.; 62
9670 Моделювання методів розпізнавання рухомих об’єктів на основі еквівалентністного взаємного суміщення різницевих по кадрових зображень. Красиленко В.Г., Яцковська Р.О. 554
55929 О_конспект_Лк_презентація_4 Красиленко, В. Г.; 54
9671 Використання нейропакету excel neural package для кластеризації джерельної бази для супроводу навчальної дисципліни Красиленко В.Г., Яцковська Р.О. 805
55930 О_конспект_Лк_презентація_5 Красиленко, В. Г.; 95
10568 Демонстрація процесів створення сліпих електронних цифрових підписів на текстографічну документацію на основі моделей матричного типу В. Г. Красиленко, Р. О. Яцковська, Ю. М Тріфонова 732
55752 О_Конспект_Лк_презентація_3 Красиленко, В. Г.; 31
16762 Моделювання методів розпізнавання та класифікації фрагментів кольорових зображень земель сільськогосподарського призначення при їх дистанційному моніторингу В.Г. Красиленко, Р.О. Яцковська, В.І. Яцковський 651
56037 О_конспект_Лк_презентація_6в Красиленко, В. Г.; 46
19707 Використання бібліометричних показників наукових публікацій та цитувань для порівняльного аналізу публікаційної діяльності країн світу Красиленко В. Г., Нікітотич Д. В., Дубчак В. М. 679
56038 О_конспект_Лк_презентація_7 Красиленко, В. Г.; 53
56159 О_конспект_Лк_презентація_11 Красиленко, В. Г.; 25
56160 О_конспект_Лк_презентація_12 Красиленко, В. Г.; 25
56161 О_конспект_Лк_презентація_12Д Красиленко, В. Г.; 23
56162 О_конспект_Лк_презентація_13 Красиленко, В. Г.; 32
56364 О_конспект_Лк_презентація_14 Красиленко, В. Г.; 33
56986 Теорія прийняття рішень_ Силабус Красиленко, В. Г.; 43
56987 Системи підтримки прийняття рішень_Силабус Красиленко, В. Г.; 10
60115 Lab_4_TPR_ 94
60118 Lab_5_TPR 126
60119 Lab_6_TPR 123
60856 Розрахункова робота_ТПР Красиленко В.Г. 23
60857 Зразок_Розр_Роботи_ТПР Красиленко В.Г. 17
61584 Силабус_ТПР_21 Красиленко В.Г. 17
61585 Окл_ТПР_21 Красиленко В.Г. 19
61588 ОКл_ТПР_дод_21 Красиленко В.Г. 22
61988 Теорія прийняття рішень Красиленко В.Г. 51
92887 Лек_8_ТПР_2023_нов Красиленко В.Г. 29
93505 Лек_10_ТПР_23_нов Красиленко В.Г. 10
93506 Лек_9_ТПР_23_нов Красиленко В.Г. 16
93999 Лек_12_13_ТПР_нов Красиленко В.Г. 16

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1Комп. Теорія прийняття рішенгь. 1.0/0