Спеціальність: Комп"ютерні науки
Семестр: 7
Предмет: Технології захисту інформації

Фото
Викладач:
Красиленко Володимир Григорович
Список методичної літератури 10 0

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
26655 Технології захисту інформації. Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 12 «Iнформаційн Зелінська О.В., Волонтир Л.О., Денисюк В.О. 38
58905 Лекція_1_ТЗІ_квг Красиленко В.Г. 56
26656 Технології захисту інформації. Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 12 «Iнформаційн Зелінська О.В., Волонтир Л.О., Денисюк В.О. 27
58906 Лекція_1-2_ТЗІ_квг Красиленко В.Г. 238
17047 Програмна реалізація стеганографічного алгоритму захисту інформації Денисюк В.О., Денисюк А.В., Денисюк Н.В. 707
58911 Лекція_3-4_ТЗІ_квг Красиленко В.Г. 265
10568 Демонстрація процесів створення сліпих електронних цифрових підписів на текстографічну документацію на основі моделей матричного типу В. Г. Красиленко, Р. О. Яцковська, Ю. М Тріфонова 733
59000 Лекція_5_ТЗІ 81
26106 Криптографічний кооперативний протокол узгодження ізоморфно представленого спільного секретного матричного ключа-перестановки великої розмірності Красиленко В. Г., Нікітович Д. В., 344
59081 Лекція_5_6_ТЗІ Красиленко, В. Г.; 126
29067 Застосування ізоморфних матричних представлень для моделювання протоколу узгодження секретних ключів-перестановок значної розмірності Красиленко В. Г., Юрчук Н. П., Нікітович Д. В. 242
60628 Лек_10_12_ТЗИ Красиленко В.Г. 59
29068 Моделювання протоколів узгодження секретного матричного ключа для криптографічних перетворень та систем матричного типу Красиленко В. Г., Нікітович Д. В. 236
60629 Лек_07-09_доп Красиленко В.Г. 90
10566 Демонстрація процесів створення сліпих електронних цифрових підписів на текстографічну документацію на основі моделей матричного типу В. Г. Красиленко, Р. О. Яцковська, Ю. М Тріфонова 645
60676 Лек_10_11_ТЗИ_доп Красиленко В.Г. 56
61234 Технології захисту Інформації Красиленко В.Г. 51
61581 Лек_10_13_доп Красиленко В.Г. 8
61582 Лек_16_доп Красиленко В.Г. 10
61583 Технології захисту інформації Красиленко В.Г. 17
61690 Лаб_ДФХ_ТЗІ_1 Красиленко В.Г. 21
61691 Даб_ДФХ_ТЗІ_2 Красиленко В.Г. 15
61692 Лек_17_ТЗІ_доп_Стего 11
61880 Лаб_12_13_ТЗИ_ Красиленко В.Г. 25
61987 Технології захисту інформації Красиленко В.Г. 13