Спеціальність: Агрономія (заочн.)
Семестр: 1
Предмет: Ботаніка

Фото
Викладач:
Яковець Людмила Анатоліївна
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
56638 Програма проведення навчальної практики з дисципліни «Ботаніка» студентами першого курсу факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продово Яковець Л.А. 217
50685 Ботаніка. Навчальна програма для студентів денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності: 201 «Агроном Яковець Л.А. 190
56684 Методичні вказівки для проведення навчальної практики з дисципліни «Ботаніка» студентами першого курсу факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні на Яковець Л.А. 474
59885 Методичні вказівки для виконання практичних робіт здобувачами вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання рівень вищої освіти перший (бакалаврський), га Яковець Л.А. 1309
72143 Презентація до лекції №1 Ботаніка (заочна форма навчання) Яковець Л.А. 11
72144 Презентація до лекції №2 Ботаніка (заочна форма навчання) Яковець Л.А. 8
72145 Презентація до лекції №3 Ботаніка (заочна форма навчання) Яковець Л.А. 7
72146 Презентація до лекції №4 Ботаніка (заочна форма навчання) Яковець Л.А. 10
72147 Презентація до лекції №5 Ботаніка (заочна форма навчання) Яковець Л.А. 17
72148 Презентація до лекції №6 Ботаніка (заочна форма навчання) Яковець Л.А. 6
73402 Робоча програма навчальної дисципліни "Ботаніка" Агрономія Яковець Л.А. 48
73329 Силабус навчальної дисципліни "Ботаніка" спец. Агрономія Яковець Л.А. 39
91332 Контрольні питання для іспиту "Ботаніка" 21

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1Іспит Ботаніка Агрономія.3494/116

Література в бібліотеці університету (65 найменувань)

Докладно