Спеціальність: Садівництво та виноградарство (заочн.)
Семестр: 1
Предмет: Ботаніка

Фото
Викладач:
Яковець Людмила Анатоліївна
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
50688 Ботаніка. Навчальна програма для студентів денної форми навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності: 203 «Садівництво, плод Яковець Л.А. 20
72143 Презентація до лекції №1 Ботаніка (заочна форма навчання) Яковець Л.А. 11
72144 Презентація до лекції №2 Ботаніка (заочна форма навчання) Яковець Л.А. 8
72145 Презентація до лекції №3 Ботаніка (заочна форма навчання) Яковець Л.А. 7
72146 Презентація до лекції №4 Ботаніка (заочна форма навчання) Яковець Л.А. 10
72147 Презентація до лекції №5 Ботаніка (заочна форма навчання) Яковець Л.А. 17
72148 Презентація до лекції №6 Ботаніка (заочна форма навчання) Яковець Л.А. 6
73405 Робоча програма навчальної дисципліни "Ботаніка" СПіВ Яковець Л.А. 9
90326 Ботаніка. Методичні вказівки для виконання практичних робіт здобувачами вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та пр Людмила Яковець 9
73333 Силабус навчальної дисципліни "Ботаніка" спец. СПіВ Яковець Л.А. 13
91332 Контрольні питання для іспиту "Ботаніка" 21

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1Іспит Ботаніка СіВ.112/4

Література в бібліотеці університету (65 найменувань)

Докладно