Спеціальність: Садово-паркове господарство (заочн.)
Семестр: 11
Предмет: Методологія та організація наукових досліджень в садово-парковому господарстві з основами інтелектуальної власності

Фото
Викладач:
Нейко Ігор Степанович
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
1577 Основи наукових досліджень. Методичні вказівки із виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 6.130.100 «Агрономія» Підпалий І.Ф., Липовий В.Г. 114
  лекція_1
4418 «Основи наукових досліджень» Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання із спеціальності 6.090101 «Агрономія» Підпалий І.Ф., Липовий В.Г., Чоловський Ю.М. 62
5090 Презентація Нейко Ігор Степанович 6
  лекція_2
5853 Основи наукових досліджень.Програма нормативної навчальної дисципліни для бакалаврів напрямку підготовки 6.090101 «Агрономія» Підпалий І.Ф., Чоловський Ю.М., Липовий В.Г. 46
64536 Робоча програма навчальної дисципліни Методологія та організація наукових досліджень у садовопарковому господарстві з основами інтелектуальної власності Нейко І.С. 7
  лекція_3_4
91962 Робоча програма з дисципліни Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності в садово-парковому господарстві Нейко І. С. 5

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1Методологія та організація наукових досліджень в садово-парковому господарстві з основами Інтелектуальної власності.10/1

Література в бібліотеці університету (2 найменувань)

Докладно