Спеціальність: Агрономія (заочн.)
Семестр: 9
Предмет: Селекція та насінництво польових культур

Фото
Викладач:
Мазур Олександр Васильович
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
8522 Селекція та насінництво сільськогосподарських культур. Робочий зошит для виконання лабораторних робіт студентів агрономічного факультету. Спеціальність 6.090101 “Агрономія”. Мазур О.В., Поліщук І.С. 56
15262 Селекція та насінництво польових культур. Методичні вказівки самостійної роботи та аудиторного тестування студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання. Галузь знань 0901 Мазур О.В., Поліщук І.С., Паламарчук В.Д. 56
25422 Селекція та насінництво польових культур Мазур О. В., Мазур О. В., Лозінський М. В. 14987
9405 Підручник з дисципліни "Селекція та насінництво польових культур" для студентів ОС "Бакалавр" Мазур Олександр Васильович 135
12590 СЛОВНИК Генетичних, селекційних та насінницьких термінів Галузь знань 0901 «Сільське господарство і лісництво» Напрям підготовки 6.09010101 «Агрономія» факультет Агрономічний канд. с.-г. наук, доцент Мазур О.В., 44
27958 Селекція та насінництво польових культур. Методичні вказівки самостійної роботи та аудиторного тестування студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання. Галузь знань 0 Мазур О.В., Поліщук І.С., Паламарчук В.Д. 85
28026 Селекція та насінництво польових культур. Робочий зошит для виконання практичних робіт студентами агрономічного факультету денної та зачної форми навчання Мазур О.В., Поліщук І.С. 178
36670 Селекція та насінництво польових культур. Список літератури Мазур О.В. 16
57210 Селекція та насінництво польових культур. Навчальний посібник. Мазур О.В., Мазур О.В., Лозінський М.В. 33
57231 Селекція та насінництво польових культур. Типова програма. Васильківський С.П., Макрушин М.М., Кириченко В.В., Завірюха П.Д. 19
63726 Селекція та насінництво польових культур. Конспект лекцій. Мазур О.В. 172
63731 Селекція та насінництво польових культур. Практичні Мазур О.В. 233
65068 Селекція та насінництво польових культур. Презентації лекцій. Мазур О.В. 229
65074 Селекція та насінництво польових культур. Презентації практичні. Мазур О.В. 223
74004 Cелекція та насінництво польових культур. Робоча програма 2023 р. Мазур О.В. 21
74011 Селекція та насінництво польових культур. Силабус 2023 р. Мазур О.В. 11
83097 Селекція та насінництво польових культур. Навчальна програма Мазур О.В. 6
83559 Селекція та насінництво польових культур. Контрольні питання. Мазур О.В. 6
83622 Селекція та насінницвто польових культур. Тести. Мазур О.В. 11

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1селекція загальна0/
2Селекція цукрових буряків0/
3Селекція та насінництво. Залік. 0/
4Селекція0/0
5Селекція та насінництво польових культур.892/89

Література в бібліотеці університету (3 найменувань)

Докладно