Спеціальність: Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Семестр: 5
Предмет: Пристрої автоматики систем керування

Фото
Викладач:
Ярошенко Леонід Вікторович
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
10587 Лабораторний практикум з дисципліни «Апарати керування та захисту» для підготовки студентів за спеціальністю 6.100101"Енергетика та електротехнічні системи агропромислового комплексу" Головатюк М.О., Ярошенко Л.В. 24
10588 Лабораторний практикум з "Електричних апаратів, станцій і підстанцій" для підготовки студентів за спеціальністю 6.100101 "Енергетика та електротехнічні системи агропромислового к Головатюк М.О., Ярошенко Л.В. 24
2148 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із дисципліни “Основи автоматизації” частина 1 - “Датчики систем автоматики” Ярошенко Л. В. 1130
  Лекції ПАСК
29480 “Пристрої автоматики систем керування”. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань: 14 - електрична інженерія, спеціальності: 141 - електроенергетика, електротехніка Ярошенко Л.В. 16
  Лабораторний практикум ПАСК
  Лекції ПАСК 1
  През_Лекц_ПАСК№1
  През_Лекц_ПАСК№2
  През_Лекц_ПАСК№3
  През_Лекц_ПАСК№4
  През_Лекц_ПАСК№5
  През_Лекц_ПАСК№6
  През_Лекц_ПАСК№7
  През_Лекц_ПАСК№8
  През_Лекц_ПАСК№9
  През_Лекц_ПАСК№10
  През_Лекц_ПАСК№11
  През_Лекц_ПАСК №12
  През_Лекц_ПАСК №13
  През_Лекц_ПАСК №14
  През_Лекц_ПАСК №15
  Робоча програма ПАСК
  Силабус ПАСК

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1Пристрої автоматики систем керування.1488/50