Спеціальність: Агроінженерія
Семестр: 11
Предмет: Навігаційні системи в АПК

Фото
Викладач:
Холодюк Олександр Володимирович
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
  Методичні вказівки з організації самостійної роботи з навчальної дисципліни "Навігаційні системи в АПК"
77484 Силабус навчальної дисципліни "Навігаційні системи в АПК" Холодюк О.В. 10
86672 Робоча програма навчальної дисципліни "Навігаційні системи в АПК". Рівень вищої освіти другий (магістерський), галузь знань – 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальність – 208 Агроінже Холодюк О.В. 4
65615 Програма навчальної дисципліни "Навігаційні системи в АПК" для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 208 - "Агроінженерія" Холодюк О.В. 6
74999 Конспект лекцій з навчальної дисципліни "Навігаційні системи в АПК" Холодюк О.В. 13
75004 Презентації лекційних занять з навчальної дисципліни "Навігаційні системи в АПК" Холодюк О.В. 10
95835 Пр_1_Прилади та обладнання точного вимірювання площі полів Geometer Холодюк О.В. 0
95836 Пр_2_ Мобільний та веб-додаток OnеSoil Холодюк О.В. 0
95837 Пр_3_Призначення та конструктивні особливості приймача AG-Dream Холодюк О.В. 0
95838 Пр_4_Курсовказівник Hexagon Ti5 Холодюк О.В. 0
95839 Пр_5_Налаштування та підготовка до роботи курсовказівника Hexagon Ti5 Холодюк О.В. 0
95840 Пр_6_Ознайомлення з системою AutoTrac™ Universal 300 Холодюк О.В. 0
95841 Пр_7_Налаштування системи AutoTrac™ Universal 300 Холодюк О.В. 0

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1Навігаційні системи в АПК.69/2