Спеціальність: Захист і карантин рослин
Семестр: 7
Предмет: Інтегрований та біологічний захист рослин

Фото
Викладач:
Окрушко Світлана Євгенівна
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
8749 підручник із захисту рослин Окрушко Світлана Євгенівна 48
9734 питання до ІЗР еко Окрушко Світлана Євгенівна 30
14171 План-конспект лекцій із ІЗР еко Окрушко С.Є. 20
9347 Методичні рекомендації для самостійної роботи із Інтегрованого захисту рослин (напрям підготовки "Екологія, ОНС та збалансоване природокористування") Окрушко С.Є. 33
15576 Довідник з використання хімічних препаратів в захисті рослин від бур`янів Вергелес, Окрушко, Пінчук, Буткалюк, Голюк 101
25725 Інтегрований захист рослин. Методичні вказівки для самостійної роботи для студентів факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольств Окрушко С.Є. 19
25733 Інтегрований захист рослин. Методичні вказівки для виконання практичних робіт для студентів факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 "Аграрні науки та пр Окрушко С.Є. 38
15202 Біологічний захист рослин: метод. вказ. для самостійної роботи студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальніст Коваленко Т.М., Вергелес П.М. 16
31961 Інтегрований та біологічний захист рослин. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 Окрушко С.Є., Коваленко Т.М. 5
36087 конспект лекцій із ІЗР Окрушко С.Є. 31
32422 Інтегрований та біологічний захист рослин . Для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» с Окрушко С.Є. 11
66529 ІБЗР лек 1 Окрушко С.Є. 38
66530 ІБЗР лек 2 Окрушко С.Є. 22
66531 ІБЗР лек 3 Окрушко С.Є. 32
66533 ІБЗР лек 4 Окрушко С.Є. 61
66534 ІБЗР лек 5 Окрушко С.Є. 34
66535 ІБЗР лек 6 Окрушко С.Є. 29
66536 ІБЗР лек 7 Окрушко С.Є. 26
68894 ІБЗР лек 8 Окрушко С.Є. 16
68895 ІБЗР лек 9 Окрушко С.Є. 14
68898 ІБЗР лек 10 Окрушко С.Є. 14
68900 ІБЗР лек 11 Окрушко С.Є. 13
68906 ІБЗР лек 12 Окрушко С.Є. 11
68907 ІБЗР лек 13 Окрушко С.Є. 15
70573 през ПЗ 7 Окрушко С.Є. 8
70574 През ПЗ 8 Окрушко С.Є. 9
70575 През ПЗ 9 Окрушко С.Є. 4
70576 През ПЗ 10 Окрушко С.Є. 7
70577 През ПЗ 11 Окрушко С.Є. 7
74213 ПЗ ІБЗР 1-4 108
74214 ПЗ ІБЗР 5 26
74215 ПЗ ІБЗР 6 24
74216 ПЗ ІБЗР 7 29
74217 ПЗ ІБЗР 8 26
74218 ПЗ ІБЗР 9 23
74219 ПЗ ІБЗР 10 16
74220 ПЗ ІБЗР 11 34
74221 ПЗ ІБЗР 12 9
74305 конспек лекцій з ІБЗР 7
80505 Інтегрований та біологічний захист рослин Методичні вказівки до виконання практичних робіт Окрушко С.Є., Коваленко Т.М. 10
90850 РП ІЗБР 23 1
90854 Силабус 23 ІЗБР 1

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1Інтегрований захист рослин.4507/150
2ІЗР Атестація 2.0/0
3Інтегрований та біологічний захист рослин.4507/150