Спеціальність: Садівництво та виноградарство
Семестр: 4
Предмет: Ягідництво і баштанництво

Фото
Викладач:
Логінова Світлана Олександрівна
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
36412 Список літератури Баштанництво 4
36421 Список літератури Ягідництво 0
27268 Баштанництво лекція 2 Паламарчук І.І. 40
27269 Баштанництво лекція 4 Паламарчук І.І. 34
36683 Ягідництво лекція 1 Паламарчук І.І. 44
36685 Ягідництво лекція 3 Паламарчук І.І. 37
64813 Робоча програма навчальної дисципліни «Ягідництво і баштанництво». Рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності: 203 «Садівни Логінова С.О. 7
64840 Конспект Практичних занять "Ягідництво і баштанництво" Логінова С.О. 23
64968 СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Ягідництво і баштанництво» Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) Галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство» Спеціальність 203 «Садівництво та вино Логінова С.О. 0
67316 Конспект лекцій з дисципліни "Ягідництво і баштанництво" Логінова С.О. 7
67318 Лекція 5. Ягідництво і баштанництво Логінова С.О. 3

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1Баштанництво.0/0
2Ягідництво.0/0