Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Семестр: -108
Предмет: Державні фінанси в умовах глобалізаційних процесів

Фото
Викладач:
Марценюк Олена Василівна
Список методичної літератури 0

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
29258 Державні фінанси в умовах глобалізаційних процесів. Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань Марценюк О.В., Руда О.Л. 16
59235 Державні фінанси в умовах глобалізаційних процесів.глосарій Марценюк О.В. 6
29259 Державні фінанси в умовах глобалізаційних процесів. Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань Марценюк О.В., Руда О.Л. 40
59236 Державні фінанси в умовах глобалізаційних процесів. інформаційний обсяг дисципліни Марценюк О.В. 7
29260 Державні фінанси в умовах глобалізаційних процесів. Методичні вказівки для самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знан Марценюк О.В., Руда О.Л. 25
59237 Державні фінанси в умовах глобалізаційних процесів. питання до іспиту Марценюк О.В. 8
59238 Державні фінанси в умовах глобалізаційних процесів. список літератури Марценюк О.В. 0
59239 Державні фінанси в умовах глобалізаційних процесів. теми рефератів Марценюк О.В. 3
59662 Силабус. Державні фінанси в умовах глобалізаційних процесів Марценюк О.В. 9
65748 Державні фінанси в умовах глобалізаційних процесів. Тема 1. Суть і призначення державних фінансів (2022) Марценюк О.В. 13
65749 Державні фінанси в умовах глобалізаційних процесів. Тема 2. Бюджетна система України і бюджетний устрій (2022) Марценюк О.В. 11
65750 Державні фінанси в умовах глобалізаційних процесів. Тема 3. Бюджетний процес(2022) Марценюк О.В. 7
65751 Державні фінанси в умовах глобалізаційних процесів. Тема 4. Податкова система і податкова політика (2022) Марценюк О.В. 4
65752 Державні фінанси в умовах глобалізаційних процесів. Тема 5. Регіональні фінанси (2022) Марценюк О.В. 8
65753 Державні фінанси в умовах глобалізаційних процесів. Тема 6. Державний кредит і державний борг (2022) Марценюк О.В. 11
65754 Державні фінанси в умовах глобалізаційних процесів. Тема 7. Спеціальні цільові фонди за умов ринкової економіки (2022) Марценюк О.В. 16
65755 Державні фінанси в умовах глобалізаційних процесів. Тема 8. Соціальна політика й соціальне забезпечення за умов ринкової економіки (2022) Марценюк О.В. 26
65756 Державні фінанси в умовах глобалізаційних процесів. Тема 9. Державний фінансовий контроль (2022) Марценюк О.В. 29
83230 Робоча програма навчальної дисципліни «Державні фінанси в умовах глобалізаційних процесів». 22-23н.р. Марценюк О.В. 2

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1Державні фінанси в умовах глобалізаційних процесів.0/0