Спеціальність: Облік та аудит (заочн.)
Семестр: 4
Предмет: Бухгалтерський облік

Фото
Викладач:
Правдюк Наталія Леонідівна
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
45039 Коспект лекцій з дисципліни "Бухгалтерський облік" Правдюк Н.Л. 365
15557 Бухгалтерський облік. Програма навчальної дисципліни для студентів факультету обліку та аудиту зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», о Яремчук Н.Ф. 128
59275 РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК» Правдюк Н.Л. 60
20457 Бухгалтерський облік. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни для здобувачів вищої освіти зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) рівня денної та Н.Л. Правдюк, К.В. Бурко 329
59272 СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Бухгалтерський облік» Правдюк Н.Л. 17
66061 Пр_лекція_Тема 10 Рахунки БО Правдюк Н.Л. 49
25772 Бухгалтерський облік: методичні вказівки до виконання практичних завдань студентами першого (бакалаврського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і опо Правдюк Н.Л., Бурко К.В. 331
66062 Пр_лекція_Тема 11 Синті анал рах Правдюк Н.Л. 68
66063 Пр_лекція_Тема 12 Класиф рах Правдюк Н.Л. 61
66066 Пр_лекція_Тема 14 Господ_процеси Правдюк Н.Л. 92
66065 Пр_лекція_Тема 13 Позабал рахунки Правдюк Н.Л. 67
66069 Пр_лекція_Тема 17 Основи орг_обл_БО Правдюк Н.Л. 62
66068 Пр_лекція_Тема 16 Звітність Правдюк Н.Л. 55
66067 Пр_лекція_Тема 15 Форми БО Правдюк Н.Л. 60
74442 СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК» Правдюк Н.Л., Бурко К.В. 24
74461 ПЗ_БО і бізнес Бурко К.В. 17
74462 ПЗ_БО як наука Бурко К.В. 12
74463 ПЗ_Бух рах та подв запис Бурко К.В. 14
74464 ПЗ_Бух рах та подв запис Бурко К.В. 11
74465 ПЗ_Інформаційна база Бурко К.В. 10
74466 ПЗ_Калькуляція Бурко К.В. 12
74467 ПЗ_Класифікація і план рахунків Бурко К.В. 13
74468 ПЗ_майно і капітал Бурко К.В. 7
74469 ПЗ_Облік позабалансом Бурко К.В. 7
74470 ПЗ_Облік процесів (постачання) Бурко К.В. 8
74471 ПЗ_Облік процесу виробництва Бурко К.В. 13
74472 ПЗ_облік процесу реалізації Бурко К.В. 9
74473 ПЗ_Основи БО Бурко К.В. 9
74474 ПЗ_Основи бух звіт Бурко К.В. 8
74475 ПЗ_оцінка Бурко К.В. 9
74476 ПЗ_предмет і метод Бурко К.В. 5
74477 ПЗ_форми БО Бурко К.В. 9
83411 Робоча програма "Бухгалтерський облік " 22 Правдюк Н. Л. 24

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1Бухгалтерський облік. 2 курс ОП.. Атестація 3.0/0
2Бухгалтерський облік. 2 курс ОП. Атестація 4.0/0
3Бухгалтерський облік. 2 курс ОП. іспит 21.0/0
4Бухгалтерський облік ОП. самоконтроль.0/0
5Бухгалтерський облік. 2 курс ОП. Самоконтроль 2.0/0

Література в бібліотеці університету (139 найменувань)

Докладно