Спеціальність: Менеджмент організацій та адміністрування
Семестр: 10
Предмет: Управління змінами

Фото
Викладач:
Кубай Оксана Григорівна
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
64036 Конспект лекцій з дисципліни "Управління змінами" Кубай О.Г. 5
66880 Практичне заняття 1. Управління змінами Кубай О.Г. 9
66882 Практичне заняття 2. Управління змінами Кубай О.Г. 0
66884 Практичне заняття 3. Управління змінами Кубай О.Г. 0
66886 Практичне заняття 4. Управління змінами Кубай О.Г. 0
66888 Практичне заняття 5. Управління змінами Кубай О.Г. 0
66890 Практичне заняття 6. Управління змінами Кубай О.Г. 2
68442 Тести з дисципліни "Управління змінами" Кубай О.Г. 1
86713 Лекція-презентація 1. Управління змінами Кубай О.Г. 9
86714 Лекція-презентація 2. Управління змінами Кубай О.Г. 10
86715 Лекція-презентація 3. Управління змінами Кубай О.Г. 13
86717 Лекція-презентація 5. Управління змінами Кубай О.Г. 8
86718 Лекція-презентація 6. Управління змінами Кубай О.Г. 10
86719 Лекція-презентація 10. Управління змінами Кубай О.Г. 6
97823 РОБОЧА ПРОГРАМА Управління змінами_2023 Кубай О.Г. 9
97827 СИЛАБУС Управління змінами_2023 Кубай О.Г. 9
97950 Тематика індивідуальних завдань з дисципліни "Управління змінами" Кубай О.Г. 1
98564 Управління змінами. Програма навчальної дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» Кубай О.Г. 3
98565 Управління змінами. Методичні рекомендації для практичних занять для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, спеціальності 073 Менеджмент, освітньо-професійної програми «Мен Кубай О.Г. 3
98566 Управління змінами. Методичні рекомендації для самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 07 Кубай О.Г. 3
98990 Практичне заняття 7. Управління змінами Кубай О.Г. 1
98991 Практичне заняття 8. Управління змінами Кубай О.Г. 2
98992 Практичне заняття 9. Управління змінами Кубай О.Г. 0
98993 Практичне заняття 10. Управління змінами Кубай О.Г. 2
99000 Лекція-презентація 9. Управління змінами Кубай О.Г. 3
98998 Лекція-презентація 8. Управління змінами Кубай О.Г. 3
98999 Лекція-презентація 7. Управління змінами Кубай О.Г. 2
99001 Лекція-презентація 4. Управління змінами Кубай О.Г. 6

Література в бібліотеці університету (1 найменувань)

Докладно