Спеціальність: Харчові технології
Семестр: 3
Предмет: Органічна та аналітична хімія

Фото
Викладач:
Морозова Любов Петрівна
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
64762 Лекція №1 ОтаА Морозова Л.П. 83
64763 Лекція №2 ОтаА Морозова Л.П. 58
64764 Лекція №3 ОтаА Морозова Л.П. 57
64765 Лекція №4 ОтаА Морозова Л.П. 59
64766 Лекція №5 ОтаА Морозова Л.П. 52
64767 Лекція №6 ОтаА Морозова Л.П. 86
64768 Лекція №7 ОтаА Морозова Л.П. 71
64769 Лекція №8 ОтаА Морозова Л.П. 80
64770 Лекція №9 ОтаА Морозова Л.П. 69
64771 Лекція №10 ОтаА Морозова Л.П. 79
64772 Лекція №11 ОтаА Морозова Л.П. 51
64773 Лекція №12 ОтаА Морозова Л.П. 43
64774 Лекція №13 ОтаА Морозова Л.П. 43
64775 Лекція №14 ОтаА Морозова Л.П. 41
64776 Лекція №15 ОтаА Морозова Л.П. 33
64777 Лекція №16 ОтаА Морозова Л.П. 27
70207 Практичне заняття №1 ОХ Морозова Л.П. 47
70208 Практичне заняття №2 ОХ Морозова Л.П. 45
70209 Практичне заняття №3 ОХ Морозова Л.П. 38
70210 Практичне заняття №4 ОХ Морозова Л.П. 43
70211 Практичне заняття №5 ОХ Морозова Л.П. 45
70212 Практичне заняття №6 ОХ 50
70213 Практичне заняття №7 ОХ Морозова Л.П. 46
70214 Практичне заняття №1 АХ Морозова Л.П. 40
70215 Практичне заняття №2 АХ Морозова Л.П. 36
70216 Практичне заняття №3 АХ Морозова Л.П. 26
70217 Практичне заняття №4 АХ Морозова Л.П. 29
70218 Практичне заняття №5 АХ Морозова Л.П. 22
70219 Практичне заняття №6 АХ Морозова Л.П. 21
70220 Практичне заняття №7 АХ Морозова Л.П. 24
78201 СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОРГАНІЧНА ТА АНАЛІТИЧНА ХІМІЯ» Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський) Спеціальність: 181 Харчові технології Морозова Л.П. 9
80480 ОРГАНІЧНА ТА АНАЛІТИЧНА ХІМІЯ ПРОГРАМА навчальної дисципліни Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) Галузь знань 18 «Виробництво та технології» Спеціальність 181 Харчові технології Осві Морозова Л.П. 5
81431 Конспект лекцій Органічна та аналітична хімія Морозова Л.П. 25
84569 Органічна та аналітична хімія. Методичні вказівки для практичних занять. Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), галузь знань – 18 «Виробництво та технології», спеціальність 181 «Хар Морозова Л.П. 8
87853 Робоча програма навчальної дисципліни «Органічна та аналітична хімія». Рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань 18 «Виробництво та технології», спеціальність 181 «Харчові те Морозова Л.П. 2

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1ХТІ. Органічна та аналітична хімія. Іспит.0/0

Література в бібліотеці університету (22 найменувань)

Докладно